การค้นพบสถานที่เที่ยวในประเทศไทยที่มีจำนวนมาก

Uncategorized

ภายในส่วนของเมืองไทยนั้น สถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ค่อนข้างเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ที่มีประวัติความเป็นมาอย่างช้านานเสียมากกว่า การพัฒนาสิ่งต่างๆ ด้วยน้ำมือมนุษย์นั้น เราอาจจะยังเป็นรองของต่างชาติอย่างมากเลยเชียว

สถานที่
 
แต่ ก็มิใช่ว่าสถานที่ท่องเที่ยวหรือ สถานที่สำคัญในประเทศไทยจะไม่มีเลย แต่มีเยอะมากเทียบเท่ากับประเทศอื่น ๆ เสียด้วยซ้ำ แต่เพราะเมืองไทยมี 3 ฤดูกาลตามธรรมชาติ ที่เน้นย้ำไปทางด้านพื้นที่เขตร้อนชื้น  พร้อมทั้งไม่ได้มีฤดูหนาวเป็นพื้นฐานอย่างต่าง ชาตินั่นเองละค่ะ นอกจากนี้สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย อาจต้องบอกเลยว่ามีไม่ใช่น้อยเลยเชียว เพราะสถานทีท่องเที่ยวในประเทศไทย ที่ได้มีชื่อเสียงว่าเป็นอเมซิ่งไทยแลนด์นั้น นับว่าเยอะมากจนแม้กระทั่งคนไทยเอง ก็อาจจะยังจดจำไม่ได้หมดเสียด้วยซ้ำ แต่ถ้าหากกล่าวถึงสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยที่ขึ้น ชื่อ และมีคนท่องเที่ยวพากันเดินทางไปอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นไทยและเทศ ก็ต้องขอบอกเลยว่า มีเกือบทุกจังหวัดภายในเมืองไทยเลยก็ว่าได้ ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหน ก็ย่อมที่จะมีบริเวณโดดเด่น พร้อมทั้งบางจังหวัดกลับพบสถานที่ที่ สร้างความโดดเด่นได้ไม่เหมือนใคร จนตกเป็นสถานที่ที่เรียกนักเดินทางให้เดินทางกันเข้ามาที่นี้เป็นจำนวนมาก 
 
 
แต่ว่าสิ่งหนึ่งต้องขอบอกเลยว่า ในเมืองไทยเองถือได้ว่ามี แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามพร้อมทั้งมักจะเป็นที่ กล่าวขานของชาวต่างชาติอย่างมากมาย เมืองไทยไม่ได้น้อยหน้าประเทศอื่น ๆ ที่ว่าเด่นและดัง แถมสถานที่ต่างชาติที่มีความต่างทางด้าน ภูมิศาสตร์ พร้อมกับดินฟ้าอากาศที่เป็นตัวตั้งตัวตี ถึงความต่างของพื้นที่นั้น ๆ ก็ถือได้ว่า มิใช่เรื่องแปลกเลยแม้แต่น้อยนิด