การรับทราบเรื่องภายในสิ่งที่ไม่ควรรู้ผ่านการดูดวง ไม่ได้แปลว่าเราจะสามารถหนีทุกอย่างได้

ดูดวง

มนุษย์เกิดมาพร้อมที่จะใช้กรรม เพราะเช่นนั้น มนุษย์ไม่อาจเปลี่ยนแปลงชะตาของตัวเองได้ การเปลี่ยนแปลงดวงชะตานั้น  มนุษย์จำนวนมากเชื่อว่าอาจทำได้ผ่านการดูดวง ดูดวงเพื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะมีขึ้น จะเจอเรื่องดีก็ขอให้ดีเลิศ จะเจอเรื่องร้ายก็ขอให้รีบหาทางแก้ปัญหา เพื่อที่ชีวิตจะได้พบเจอะเจอแต่สิ่งที่ดีงามต่อไป

 

มนุษย์รับรู้เหตุการณ์ความเป็นไป ผ่านชีวิตที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ยิ่งกว่านั้นความนิยมชมชอบ ที่มาพร้อมด้วยกระแสการไล่ตามที่ท่วมท้น ทำเอาลักษณะของการไล่ตามเพื่อทำการดูดวงนั้นเปลี่ยนไป ตามหลักความนับถือของการดูดวงของคนไทยในสมัยก่อนนั้น มักมาพร้อมกับสาเหตุทางหลักโหราศาสตร์ หลากหลายคัมภีร์เกี่ยวกับคำทำนายที่มีความเหมาะสม อาจชี้ชัดให้เห็นว่า ดวงของมนุษย์มักเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะ ของการเคลื่อนไหวในดวงดาว สิ่งเหล่านี้ถูกมองว่าเป็นโชคชะตาที่มนุษย์ไม่ได้เลือกสรร แต่ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้เพราะมนุษย์ถูกสร้างขึ้นจากพระเจ้า แต่สำหรับคนไทยสมัยใหม่ กลับนับถือความนับถือตามหลักศาสนาพุทธโดยแท้ ความเป็นปกติจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงไป มีเกิด มีดับ นับได้ว่าเป็นวัฎจักรของชีวิต แต่ถ้าหากการดูดวงอาจบ่งบอกอนาคตได้ล่วงหน้า ว่าเราจำเป็นจะต้องพบเจอกับชีวิตในแบบอย่างไหนบ้าง ย่อมเป็นหนทางแห่งการหมดทุกข์ใช่หรือไม่นั้น แต่ละคนย่อมที่จะตกลงใจตอบคำถามนี้ให้กับตัวเอง

 

การที่คนเราได้รับรู้เรื่องราวในสิ่งที่ไม่ควรรู้  มีผลกระทบให้ความได้รู้ไม่ได้บ่งบอกว่า เราจะอาจหลีกหนีได้ตลอดไป แต่ทว่าการได้รับรู้แสดงได้ถึงการแก้ปัญหาในขณะนั้น ถ้าหากแก้ไขได้ก็ย่อมดีกับตัวเอง แต่ถ้าหากแก้ไขไม่ได้ ก็ย่อมที่จะสร้างความทุกข์ใจมากยิ่งขึ้น ในเมื่อได้ทำการดูดวงมาแล้ว รู้เรื่องอนาคตและปัจจุบันของตัวเองแล้ว แต่ทว่าสุดท้ายก็ไม่ได้ช่วยให้แก้ไขอะไรได้อยู่ดี