ความเชื่อถือเรื่องพรหมลิขิต ความเชื่อถือและความศรัทธา

ดูดวง

ความเชื่อถือเรื่องพรหมลิขิต เป็นความเชื่อที่มีประชาชนทั่วไปในสมัยก่อนค่อนข้างมีการพูดถึงเป็นอย่างมากมาย คุณเคยคิดหรือไม่ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นบางอย่างกับคุณ ซึ่งบางเรื่องไม่น่าจะเกิดขึ้นเลย แต่ก็เกิดจนได้ บางทีคนรุ่นก่อนก็จะมีการโทษว่า เป็นเรื่องของเวรกกรรมที่ได้เคยทำมาในชาติก่อน จะมีผลให้ชาตินี้มีแต่เรื่องดีหรือไม่ดีเกิดขึ้นอย่างมากมายกันเลย แต่ถ้าว่าบางครั้งคนรุ่นใหม่เกิดความรู้สึกว่าในดารทำดีหรือทำไม่ดี แต่คนชั่วก็กลับได้ดี หรืออาจเป็นเพราะความบังเอิญที่อุบัติขึ้น

 

ถือได้ว่า ความเชื่อเรื่องพรหมลิขิต โดยมาก คำสอนทางด้านทางพระพุทธศาสนาได้มีการสอนไว้ว่า เรื่องราวบนโลกนี้เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่เกิดจากรรมลิขิต ซึ่งบุคคลใดทำความดี และอยู่ในศีลธรรมก็จะส่งผมให้ได้ดี แต่ในทางตรงกันข้ามคนที่ทำชั่วก็จะเป็นเหตุให้ผลกรรมนั้นให้เดือดร้อนตามมาเช่นกัน ดังนั้น เรื่อเกี่ยวกับพรหมลิขิตนั้นอยู่ที่ดวงชะตาของแต่ละบุคคลว่าจะมีการพบเจอกับสิ่งใดบ้าง นั้นก็คือเรื่อง กฎแห่งกรรม ความเชื่อถือนี้จะเป็นการเชื่อมโยงทางด้านความคิดกับเรื่องการกระทำที่อยู่ในปัจจุบันนี้ พร้อมกับมีความคาดหวังในอนาคต แต่ในระหว่างที่มีผลในอนาคตก็ยังไม่เกิด แต่บังเอิญเกิดเรื่องราวบางอย่างเกิดขึ้นมาแทรก เป็นเหตุให้เหตุการณ์นี้กลายเป็นผลเสียกันเลย

 

เพราะฉะนั้น ความเชื่อเรื่องพรหมลิขิต ค่อนข้างมีความเชื่อกันอยู่แล้ว อยู่ที่ว่าใครจะมีความคิดอย่างไรบ้างกับเรื่องราวที่ได้เกิดขึ้นมา แต่ด้วยคนรุ่นก่อนก็จะมีความเชื่อในเรื่องนี้อย่างแน่แท้ และนี่ก็ถือได้ว่าเป็นความเชื่อ พร้อมกับความศรัทธาส่วนตัวที่มีต่อเรื่องพรหมลิขิต