ความเชื่อห้ามสวมรองเท้าเวลาใส่บาตร และความเชื่อที่คุณเองควรรับรู้

ดูดวง

ท่านเองเคยดูหรือไม่ว่า เวลาในการใส่บาตรนั้น เพราะอะไรถึงต้องใส่รองเท้า เพราะเป็น ความเชื่อห้ามสวมรองเท้าเวลาใส่บาตร แบบโบร่ำโบราณที่เป็นข้อห้ามและเป็นข้อฝ่าฝืนในการใส่แล้วจะเกิดผลเช่นใดบ้าง ซึ่งทางพระสงฆ์เองก็มีการเดินบิณฑบาตแต่ไม่ได้ใส่รองเท้าเหมือนกัน ทำให้บางคนคงจะเกิดความคิดว่าทำไมเพราะอะไร ซึ่งในสมัยพุทธกาลนักบวชแต่ละคนได้มีการรับอาหารของทางประชาชน แต่มิได้มีการปรุงอาหารเอง เพราะว่าจะต้องมีการศึกษาเกี่ยวข้องพระธรรม คำสั่งสอนให้กับประชาชน  และทางพระพุทธเจ้าเองก็ยังทรงสอนให้กับสาวกแต่ละคนมีการดำรงชีวิตกับการใส่บาตรในทุกวัน

 
ใส่บาตร
นับได้ว่า ความเชื่อห้ามสวมรองเท้าเวลาใส่บาตร ซึ่งคือเรื่องที่แต่ละคนเกิดความเชื่อ ในการตักบาตรแล้วสวมรองเท้าจะเป็นการอยู่สูงกว่าพระนั่นเอง ถือได้ว่าบาป แต่ก็มีข้อละเว้นเหมือนกัน ในกรณีที่มีการบิณฑบาตภายในพื้นที่ที่กันดาน ที่มีทางเดินแต่เป็นก้อนกรวดพื้นไม่เรียบ ทำให้ในการบิณฑบาตรก็ต้องเจ็บเท้าเหมือนกัน ดังนั้นบางท่านก็เกิดความเชื่อเรื่องการสวมรองเท้า แต่ด้วยยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงกันออกไป เป็นเหตุให้มีผู้คนใส่รองเท้าเช่นเดียวกัน  แต่ไม่ว่ายังไงก็ตาม ชาวพุทธเวลาในการจะบิณฑบาต ก็ควรนำอาหารหรือยารักษามากมาย นำมาถวาย
 
ดังนั้นความเชื่อห้ามสวมรองเท้าเวลาใส่บาตรนั้น ก็ต้องขึ้นอยู่กับบุคคลทั่วไป แต่ถ้าเป็นคนโบราณย่อมที่จะมีการถอดรองเท้าใส่บาตรอย่างแน่นอน ก็เพราะว่านั่นคือความเชื่อของผู้คนกลุ่มนี้กันนั่นเอง ความเชื่อห้ามสวมรองเท้าเวลาใส่บาตร และนี่ก็ถือว่าเป็นความเชื่อที่อาจปฏิบัติได้