ชมความงดงามของสวนบอนไซ ผ่านการสัญจรท่องเที่ยวเชียงใหม่ที่ดอยอ่างขาง

สถานที่ท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวเชียงใหม่ที่อุทยานบอนไซนั้น ยกเว้นเราจะได้พบกับสวนบอนไซขนาดใหญ่แล้ว จังหวัดเชียงใหม่ยังคงมีสวนสมุนไพรมากมายชนิด และมีสมุนไพรหายากของไทยด้วย ทำให้ฤดูท่องเที่ยวที่มีความพอเหมาะของสวนบอนไซ เชียงใหม่นี้ อยู่ในระหว่างเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนมกราคมของทุกปี

 
เที่ยวเชียงใหม่
การค้นเจอสถานที่เที่ยวเชียงใหม่อย่างสวนบอนไซ นักเดินทางจำเป็นต้องเดินทางไปยังดอยอ่างขาง ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยว  ที่มีจุดสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่เลยก็ว่าได้ เนื่องจากดอยอ่างขาง  เปรียบเสมือนเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญของไทย ส่วนพื้นที่โดยรวมล้วนแล้วแต่เป็นแอ่งกะทะ ซึ่งล้อมรอบไปด้วยภูเขาสูงน้อยใหญ่อย่างมากเลยทีเดียว ทำให้สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ประกอบไปด้วยทิวเขาพร้อมทั้งป่าไม้ในรูปแบบธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์   ยิ่งไปกว่านี้ จุดเด่นภายในพื้นที่ดอยอ่างขางยังคงมีอีกหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยว แถมแต่ละสถานที่นั้นยังคงมีจุดโดดเด่นที่แตกต่างกัน แต่ล้วนแล้วก็เป็นสถานที่ที่มีธรรมชาติบริบูรณ์เหมือน ๆ กันในปัจจุบัน ซึ่งอาการบนดอยอ่างขางถือได้ว่าเป็นจุดขาย เพราะเชียงใหม่มีความเย็นตลอดทั้งปีเลยก็ว่าได้ โดยเฉพาะในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมของทุกปี ที่นี่จะมีอากาศเย็นมากที่สุด จนน้ำค้างกลายเป็นน้ำแข็งไปเลยทีเดียว พร้อมกับอีกหนึ่งสถานที่ที่สร้างความโดดเด่น พร้อมทั้งมีความสวยงามในสายตาของนักท่องเที่ยวโดยตรง อีกหนึ่งสถานที่เที่ยวภายในพื้นดินดอยอ่างขาง เป็น สวนบอนไซ  
 
พร้อมทั้งด้วยลักษณะโดยทั่วไปของสวนบอนไซ  ซึ่งเป็นสถานที่เที่ยวเชียงใหม่ที่สำคัญภายในจังหวัดเชียงใหม่ ที่นี่จึงเป็นสวนบอนไซอยู่ภายในบริเวณสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ซึ่งถือว่าเป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวง ทำให้สวนบอนไซเหมือนเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้หายากภายในเขตอบอุ่นและเขตหนาวทั้งภายในประเทศพร้อมกับต่างประเทศ ซึ่งจะมีการปลูก การดัด ตลอดทั้งการแต่งโดยใช้เทคนิคบอนไซ จนเป็นเหตุให้ต้นบอนไซแห่งเชียงใหม่มีลักษณะสวยงามน่าชมเชย