ชมปฏิมากรรมที่สวยภายในวัดป่าภูก้อน จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ท่องเที่ยว

สำหรับอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญของจังหวัดอุดรธานี คงต้องยกให้กับวัดป่าภูก้อน แห่งตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง เพราะอารามแห่งนี้ เป็นวัดที่มีความงามเลิศเป็นอย่างมาก ด้วยบริเวณในการสร้างวัดประมาณสิบห้าไร่ ที่ได้มีการติดต่อขอใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาตินายูงน้ำโสมจากกรมป่า ทำให้วัดป่าภูก้อนถูกรังสรรค์ขึ้นมาอย่างสวยงามตระการตา และเป็นวัดวาที่มีความสำคัญอย่างมากของเมืองอุดรธานีโดยตรง โดยวัดป่าภูก้อนถือได้ว่าเป็นวัดวาอารามที่ประกอบไปด้วยประติมากรรมของไทยเป็นอย่างมาก โดยฝีมือการแกะสลักลวดลาย พร้อมทั้งการสร้างงานทางด้านศิลปะในแบบต่าง ๆ สื่อให้เห็นความงดงามในรูปแบบไทยอย่างหาที่เปรียบเทียบมิได้
 
วัดป่าภูก้อน
และด้วยความงดงามตระการตาที่แปลกใหม่ของวัดป่าภูก้อน ทำให้วัดวาอารามแห่งนี้เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างประเทศ ก็พากันเดินทางเข้ามาจับต้องความสวยงามของวัดป่าภูก้อนโดยตรง อีกทั้งยังคงมีการสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้ชื่อของจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีความสำคัญของชาวศาสนาพุทธโดยแท้ และไม่ว่าจะทัศนาจรไปทางทิศไหนของวัดป่าภูก้อน ก็จะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความเลื่อมใสในความประพฤติของพระป่า เพราะท่านมีจิตศรัทธาที่จะทำนุบำรุงพระศาสนา ก่อให้เกิดแรงศรัทธาในการสร้างวัดป่าภูก้อนขึ้นอย่างได้อย่างงดงาม และนี่ก็คือวัดวาแห่งหนึ่งของไทย ที่ลือชื่ออย่างมากในปัจจุบันนั่นเอง
 

 ข้อมูลจาก : http://travel.thaiza.com/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B2-%E0%B8%93-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5/286866/