ชมเชยตัวตนของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่เฝ้าคอยทำหน้าที่เพื่อส่วนรวม

หวย

การก้าวหน้าในการปฏิบัติหน้าที่ ย่อมมีศักยภาพให้เห็นกันอยู่เสมอ ก็เพราะว่าทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นสำนักงานที่มีความชัดเจนทางด้านหน้าที่ด้วยความสัจธรรม แต่ถึงจะอย่างไรก็ตาม งานทางด้านการพิมพ์ส่วนมากค่อนข้างเป็นสิ่งพิมพ์กันปลอมแปลง โดยการผลิตพร้อมทั้งการจัดพิมพ์ของหน่วยงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะต้องมีขั้นตอนผลิตที่เด่นชัดพร้อมกับไม่เหมือนใคร การคุ้มกันการปลอมแปลงในเอกสารหรือว่าสื่อสิ่งพิมพ์ของหน่วยงานราชการ ที่คณะกรรมการให้ความเห็น ไม่ว่าจะเป็น ตั๋วรถเมล์ ตั๋วรถประจำทาง บขส. บัตรผ่านทางของการทางพิเศษฯ และสติ๊กเกอร์ของกรมสรรพสามิต ฯลฯ พร้อมกับถึงแม้ว่าสื่อสิ่งพิมพ์กลุ่มนี้จะไม่ได้สร้างผลกำไรให้เป็นปริมาณมากเท่าไหร่นัก แต่ลักษณะของการให้ความช่วยเหลือ พร้อมทั้งรับพิมพ์งานสลากกินแบ่งภายในราคาต่ำกว่าสำนักพิมพ์ของเอกชนก็ยังคงมีให้เห็นในสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งถือได้ว่านี่คืองานส่วนหนึ่งที่น่าภูมิใจเป็นอย่างมาก ตลอดจนเป็นการแสดงให้เห็นในเรื่องของศักยภาพจนได้รับความไว้วางใจอีกด้วย

 
สลากกินแบ่ง
เมื่อทุกอย่างต้องดำเนินไปแบบเป็นระเบียบ พร้อมกับจำเป็นต้องมีข้อวินัยในการบังคับ ซึ่งยกเว้นสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะต้องทำหน้าที่ในการจัดพิมพ์และดูแลวัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วนั้น ตลอดจนต้องทำหน้าที่ในการจัดสื่อสิ่งตีพิมพ์อื่น ๆ ที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแล้วนั้น ยังคงมีหน้าที่ภายในการจัดพิมพ์สลากบำรุงการกุศล พร้อมทั้งใบตรวจผลการออกรางวัล รวมถึงงานพิมพ์อื่น ๆ ที่รับจ้างจากข้างนอกอีกด้วย และนี่ก็คือหน้าที่ส่วนหนึ่งส่วนใดที่ทางหน่วยงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำเป็นจะต้องดำเนินการอย่างมาก โดยที่ยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ในรูปแบบที่จะต้องทำเอาได้ตามวัตถุประสงค์พร้อมทั้งภารกิจที่ต้องรับผิดชอบโดยตรง การดำเนินการทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นการทำด้วยความซื่อตรง มีวินัย อย่างสม่ำเสมอ