ดูดวงรายวัน พร้อมกับสถานะในการเข้าใจตนเองที่มีเพิ่มมากขึ้น

ดูดวง

เพราะว่าผู้ที่เลือกจะทำการดูดวงพร้อมทั้งปักหลักไปกับการดูดวงรายวัน ย่อมจะต้องเข้าใจตนเองให้ได้มากที่สุด เนื่องจากในแต่ละวันที่ท่านได้ทำการดูดวงอยู่นั้น คุณอาจจะต้องพบเจอกับผลการดูดวงที่ต่างกันออกไป ระดับการปรับเปลี่ยนความคิดและความเข้าใจ ย่อมจะต้องมีมากพอเหมาะ เพราะเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วว่า ไม่มีใครที่จะได้รับดวงดีเรื่อยไปอย่างแน่นอน โดยเฉพาะอย่างน้อยภายในอดีตที่ผ่านมา เมื่อเราเคยทำอะไรไว้และมันกำลังส่งผลถึงปัจจุบันของเรา เราจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ได้ การดูดวงหรือดูคำทำนาย จึงเป็นหนทางหรือข้อเสนอแนะ เพื่อให้เราอาจจะทำในสิ่งที่ดีได้มากเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นข้อคิดและข้อสะกิดใจให้เราอาจเดินทางแห่งการใช้ชีวิตดูดวงรายวันไปในทางที่ดีกว่าเดิม
 
ดูดวงรายวัน
แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการดูดวงรายวัน หรือว่าแม้กระทั่งการดูดวงในประเภทต่าง ๆ นั้น ถึงแม้ว่าชาวพุทธจะรับรู้กันดีอยู่แล้วว่า การทำความดีความชั่ว ย่อมมีผลให้เป็นบุญกับบาปกรรมที่เราจะต้องผจญ กรรมในอดีตย่อมมีผลต่อปัจจุบันและอนาคตของเราทุกคน หากเราทำดีย่อมได้รับผลประโยชน์ หากเราทำชั่วย่อมได้รับกรรมชั่ว เพราะเช่นนั้น ในการดูดวงทุกรูปแบบ ทุกชนิดในแต่ละครั้ง หลักของการดูดวงย่อมบ่งบอกตัวเราในเบื้องต้นได้อยู่แล้วว่า เพราะคำทำนายที่มีขึ้นนี้ เป็นสิ่งที่เราควรจะพิจารณาเป็นอย่างสูง เพราะตามหลักของความเชื่อและความศรัทธา คงจะส่งผลเสียต่อผู้ที่จะเลือกเชื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างมากเกินไป โดยที่ครึ่งหลังไม่ได้มีการวิเคราะห์ว่าสิ่งใดควร และสิ่งใดไม่ควร