ดูดวงวันนี้ เพื่อค้นพบความจริงกับเหตุการณ์ในปัจจุบันนี้

ดูดวง

แบบของการดูดวงวันนี้ที่มีมาตามหลักการโหราศาสตร์นั้น เราซึ่งถือว่าเป็นบุคคลธรรมดาไม่สามารถทราบได้ว่า ดูดวงแบบใดแล้วจะอาจทายผลได้ถูกต้องมากที่สุด แต่ส่วนหนึ่งของการดูดวงวันนี้เป็นเนื่องจากเราต้องการรับทราบถึงคำทำนาย ที่สามารถชี้ให้เห็นได้ถึงอนาคตกับปัจจุบันของเราให้ได้มากที่สุด
 
ดูดวงวันนี้
แม้ว่าชาวพุทธจะทราบกันดีอยู่แล้วว่า การทำความดีความชั่ว ย่อมมีผลให้เป็นบุญและบาปกรรมที่เราจะต้องเผชิญ กรรมภายในอดีตย่อมมีผลต่อปัจจุบันพร้อมทั้งอนาคตของเราทุกคน หากเราทำดีย่อมได้รับความดี หากเราประพฤติชั่วย่อมได้รับกรรมชั่ว ด้วยเหตุนั้น ในการดูดวงวันนี้แต่ละคราว หลักของการดูดวงวันนี้ย่อมแสดงตัวเราภายในเบื้องต้นได้อยู่แล้วว่า สำหรับคำทำนายที่เกิดขึ้นนี้ เป็นสิ่งที่เราควรจะพิจารณาเป็นอย่างมากมาย อย่างน้อยในอดีตที่ผ่านมา เมื่อเราเคยทำอะไรไว้พร้อมทั้งมันกำลังส่งผลถึงปัจจุบันของเรา เราจะไม่สามารถแก้ไขสิ่งต่าง ๆ กลุ่มนี้ได้ การดูดวงวันนี้หรือดูคำทำนาย จึงเป็นหนทางหรือคำแนะนำ เพื่อให้เราสามารถทำในสิ่งที่ดีได้มากเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นข้อคิดพร้อมกับข้อเตือนใจให้เราอาจเดินทางแห่งการดำรงชีวิตไปภายในทางที่ดีกว่าเดิม
 
และถึงแม้ว่าดูดวงวันนี้บางครั้งจะมีการพูดถึงการดูดวงว่าเป็นไปภายในรูปแบบ การดูอดีตเพื่อให้รู้ถึงปัจจุบัน การดูช่วงปัจจุบันเพื่อให้ทราบถึงอนาคตนั้น กลับปรับเปลี่ยนไปทางด้านความคิดเห็นในส่วนนี้ เพราะผู้คนในช่วงปัจจุบันกลับไม่ให้ความสำคัญหรือว่าสนใจอดีตเสียเท่าไหร่นัก แต่สำหรับคนในปัจจุบันที่ต้องการดูดวงกลับเอาใจใส่ในเรื่องของอนาคตเสียมากกว่า แต่หลักความเชื่อของทางพระพุทธศาสนานั้น ย่อมให้ความสำคัญกับการกระทำมากกว่าการดูชะตา