ตรวจเช็คโชคชะตาพร้อมทั้งทำการดูดวง เพื่อที่จะหยุดยั้งความประมาท

ดูดวง วาไรตี้

ส่วนหนึ่งของการดูดวงเป็นเพราะเราต้องการรับรู้ถึงคำทำนาย ที่สามารถบ่งบอกได้ถึงอนาคตพร้อมทั้งปัจจุบันของเราให้ได้มากที่สุด ถึงแม้ว่าบางคราวจะมีการกล่าวถึง การดูอดีตเพื่อให้รู้ถึงปัจจุบันนี้ การดูปัจจุบันเพื่อให้รับทราบถึงอนาคตนั้น กลับปรับเปลี่ยนไปทางด้านความคิดเห็นในส่วนนี้ เพราะผู้คนในช่วงปัจจุบันกลับไม่ให้ความสำคัญหรือสนใจอดีตเสียเท่าไหร่นัก แต่สำหรับคนในปัจจุบันที่ต้องการดูดวงกลับใส่ใจในเรื่องของอนาคตเสียมากกว่า แต่หลักความเชื่อของทางพระพุทธศาสนานั้น ย่อมให้ความหมายกับการปฏิบัติตนมากกว่าการดูดวง ถึงแม้ว่าชาวพุทธจะทราบกันดีอยู่แล้วว่า การทำความดีความชั่ว ย่อมมีผลให้เป็นบุญและบาปกรรมที่เราจะต้องเจอ กรรมในอดีตย่อมส่งผลต่อปัจจุบันพร้อมกับอนาคตของเราทุกคน

 
 

ดูดวง

เพราะเช่นนั้น ในการดูดวงแต่ละหน หลักของการดูดวงย่อมชี้ให้เห็นตัวเราในเบื้องต้นได้อยู่แล้วว่า สำหรับคำทำนายที่เกิดขึ้นนี้ เป็นสิ่งที่เราควรจะพิจารณาเป็นอย่างมาก อย่างน้อยในอดีตที่ผ่านมา เมื่อเราเคยทำอะไรไว้และมันกำลังส่งผลถึงปัจจุบันของเรา เราจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ได้ การดูดวงหรือดูคำพยากรณ์ จึงเป็นหนทางหรือข้อเสนอ เพื่อให้เราสามารถทำภายในสิ่งที่ดีได้มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นข้อคิดและข้อเตือนใจให้เราสามารถเดินทางแห่งการใช้ชีวิตไปในทางที่ดีกว่าเดิม เพราะเช่นนั้น ในส่วนของการคิดพร้อมทั้งพิจารณา ตลอดจนกระทั่งได้ทำการคิดทบทวน ตามหลักคำทำนายที่ถูกเปิดเผย ออกมานี้ ย่อมเป็นแนวทางในการระมัดระวังภัยที่จะสามารถมีขึ้นได้กับตัวเราเช่นเดียวกัน เปรียบเหมือนเป็นการยับยั้งความคิด เพื่อที่จะไม่ให้ตนเองต้องประมาทโดยตรง