ตลาดน้ำอโยธยา ท้องตลาดน้ำของประเทศไทยที่มีชื่อเสียง อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสุดนิยม

สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวของไทยในรูปแบบตลาดน้ำ คงต้องกล่าวถึง ตลาดน้ำอโยธยา ซึ่งมีพื้นที่ที่นับได้ว่าเป็นจุดชมวิวอย่างศาลาเรือนไทยมากหลายไทย ที่ตั้งโชว์ความงามไว้ตามจุดต่าง ๆ ของกินแบบไทย ๆ ที่มีขายตลอดทั้งวัน การพายเรือขายของภายในตลาดน้ำซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจของคนไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน เป็นต้น

 
ตลาดน้ำอโยธยา
ถ้าหากต้องการพบสถานที่ท่องเที่ยวแบบไทย ๆ คงต้องเดินทางไปตลาดน้ำอโยธยา เพราะว่าที่นี่ถูกรังสรรค์ให้ตกเป็นพื้นที่ตลาดน้ำ ที่มีความสำคัญของไทย เนื่องจากเป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มาในรูปแบบตลาดน้ำที่ทันสมัย แต่ถ้าว่ายังคงรักษาความเป็นไทยไว้ได้อย่างมาก ทำเอาตลาดน้ำแห่งนี้ตกเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยพร้อมกับชาวต่างประเทศ อย่างน้อยความเป็นตลาดน้ำอโยธยา ก็แสดงได้ว่ามีครบรสชาติมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คงความเป็นไทยไว้ได้อย่างมาก จุดที่สะดุดตาจึงเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ของตลาดน้ำอโยธยาโดยรอบ ที่ทำให้ผู้เดินทางสนใจพร้อมกับเดินทางไปเพื่อสิ่ง ๆ นี้ ถ้าหากจะให้กล่าวถึงจริง ๆ ก็ค่อนข้างเป็นสถานที่ที่ประกอบไปด้วยคลองหรือแม่น้ำสายหลักที่ไหลผ่านพื้นที่นั้น ๆ คงจะมีการตกแต่งพื้นที่ขนาดกว้างพร้อมทั้งเนรมิตให้เป็นจุดชมวิวหรือว่าจุดมากมาย ซึ่งคงรูปไว้ด้วยความเป็นไทยที่เด่นสถานที่ท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น กำแพงขนาดใหญ่ที่เหมือนเป็นกำแพงกั้นเมืองในสมัยก่อน ซึ่งสลักชื่อสถานที่เที่ยวนี้ไว้ว่า ตลาดน้ำอโยธยา สร้างความอลังการอย่างสูงและทำให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ใช้จุด ๆ นี้ไว้เป็นสถานที่ถ่ายรูป
 
พร้อมกับนี่ก็คือจุดที่สร้างรูปแรกแห่งการเดินทาง มายังสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้โดยตรง พร้อมกับจุดต่อมาคือสะพานเชื่อมต่อทางเข้า เพื่อจะนำนักท่องเที่ยวทุกท่านเข้าไปสู่โลกแห่งตลาดน้ำอโยธยาโดยตรง ซึ่งถือได้ว่าเป็นสะพานไม้แบบไทย ๆ ขนาดใหญ่ เป็นเหตุให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับบรรยากาศของตลาดน้ำแบบไทย ๆ ตั้งแต่เริ่มเดินทางเข้าไปเลยเชียว