ตลาดโบราณของไทยที่มีชื่อเสียงอย่างตลาดโบ้เบ้

สถานที่ท่องเที่ยว

ตลาดโบ้เบ้ของไทย ตั้งอยู่ในที่ตั้งคลองผดุงกรุงเกษมแต่ครั้งเดิม โดยเฉพาะ ช่วงระหว่างสะพานกษัตริย์ศึกกับท้องตลาดมหานาค จะทำให้นักเดินทางสามารถ เห็นตลาดโบ๊เบ๊ได้อย่างชัดเจน และสามารถเดินทางมาค้นพบกับตลาดโบ๊เบ๊ ได้อย่างง่ายดาย เพราะการทัศนาจรมาถึงตลาดโบ๊เบ๊ของนักท่องเที่ยวจำนวนมาก  ก็คงไม่คลาดเคลื่อนกับการเดินเลือกซื้อและเลือกหาสินค้าที่ต้องการเป็นสำคัญ อย่าง น้อยรูปแบบการค้าขายของตลาดโบ๊เบ๊ในยุคปัจจุบัน ก็ยังคงมีแบบการค้าขาย แบบปลีก และการค้าแบบส่ง ทำให้ตลาดแห่งนี้ยังคงมีคุณลักษณะต่อการจัด จำหน่ายและค้าขายผลิตภัณฑ์ด้วยพื้นที่ขนาดใหญ่ และเป็นตลาดโบ๊เบ๊ที่ชื่อดัง โด่งดังมาอย่างยาวนาน และสำหรับสินค้าที่เลื่องลือและเป็นที่นิยม ในการเลือกสรร ซื้อและจัดจำหน่ายเป็นสำคัญ ก็ยังคงเป็นสินค้าชนิดเสื้อผ้าเช่นเดิม

 
ตลาดโบ้เบ้
ถึงแม้ว่าสไตล์ของตลาดโบ๊เบ๊ที่มีการเริ่มต้นจำหน่ายสินค้าในสมัยสงคราม โลกครั้งที่สองเริ่มแตก ทำให้การค้าในช่วงนั้นยังคงเป็นการพาณิชย์แบบปูพื้น  สินค้าจำนวนมากจะต้องมีความเหมาะสมต่อการนำมาขาย โดยเฉพาะเสื้อ ผ้าที่สามารถจำหน่ายได้เป็นจำนวนมาก และเป็นผลิตภัณฑ์เด่น ๆ แห่งตลาดโบ๊เบ๊ ครั้งโบราณ และในช่วงช่วงเวลาต่อมา เมื่อความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาสู่เมืองไทยมาก ยิ่งขึ้น จนทำให้ตลาดโบ๊เบ๊มีการจำหน่ายสินค้าหลากหลายประเภทรวมกัน ก่อ ให้เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่และถูกขยับพัฒนาเพิ่มเติม แต่ยังคงดำรงอยู่ซึ่งความเป็น ตลาดโบ๊เบ๊ไว้มาจนถึงทุกวันนี้ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม การค้าและการจัด จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ก็ยังคงภาพลักษณ์เดิม ๆ ไว้อยู่ จนทำให้ผู้เดินทางส่วนใหญ่  ต่างให้ความเอาใจใส่กับการเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้นี่เอง