ทุ่งกะหล่ำปลีที่ภูทับเบิก พร้อมกับทฤษฏีการเกษตรที่ผู้เดินทางจะได้เชยชม

สถานที่ท่องเที่ยว

ด้วยว่าความที่ภูทับเบิก เป็นสถานที่เที่ยวที่น่าสนใจสำหรับนักเดินทางโดยตรง ก็เพราะว่านอกจากที่นี่จะเป็นภูเขาที่สูงที่สุดจนน่าเที่ยวชมบรรยากาศดี ๆ ที่สุดแล้ว การสัญจรสู่ภูทับเบิกจะเป็นการปลุกใจให้คุณได้เข้าใจถึงวิถีชีวิตการดำรงอยู่ของชาวเขา พร้อมกับความเป็นอยู่ที่พอเพียงด้วยการเกษตรอย่างแท้จริง

 
ภูทับเบิก
แน่นอนเลยว่า สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางสู่ภูทับเบิกนั้น ผู้เดินทางคงได้เห็นภาพทางด้านการเกษตรที่ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างในการดำรงชีวิตของชาวเกษตรได้เป็นอย่างดี กับการทำไร่แบบขั้นบันไดที่ชาวเขาในท้องถิ่นภูทับเบิก ต่างก็ภาคภูมิใจนำเสนอเพื่อสู่สายตานักเดินทางอย่างเต็มที่ อย่างน้อยเหล่าชาวเขาในภูทับเบิกก็ได้รับความรู้เกี่ยวข้องการดำเนินชีวิตดี ๆ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือว่าพ่อหลวงของเราคงจะได้ยลโฉมการทำการเกษตรที่ยิ่งใหญ่และกว้างขวาง ของชาวภูทับเบิกในอาณาเขตไร้พรมแดนปิดกั้น ที่นี่กลับเป็นการเกษตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุด แถมยังคงสวยงามที่สุดอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยลโฉมเจ้ากะหล่ำปลียักษ์ ซึ่งถือว่าเป็นผักเศรษฐกิจที่อาจสร้างรายได้อย่างมากมายของภูทับเบิก และเมื่อนักเดินทางท่านใดที่ได้เดินทางไปสู่ภูทับเบิกในช่วงเวลาที่เหมาะสม  พร้อมกับเมื่อได้ยลโฉมกับบรรยากาศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสิ่งต่าง ๆ แล้ว หากนักเดินทางได้มาเห็นความอุดมสมบูรณ์ในแบบของการเกษตรแบบขั้นบันได ที่อาจสร้างความสง่าพร้อมทั้งงดงามไปด้วยดอกกะหล่ำปลีน้อยใหญ่ ที่กำลังเจริญเติบโตกันอย่างเต็มพื้นที่ 
 
สิ่งเดียวที่นักเดินทางจะคงได้ ก็อาจเป็นภาพความทรงจำดี ๆ พร้อมกับภาพสวยงามในรูปแบบเกษตรภายในพื้นที่กว้างขวางของภูทับเบิกแห่งนี้ คงหาเลือกชมจากแหล่งท่องเที่ยวที่อื่น ๆ ไม่ได้อีกแล้ว

ตื่นตาทะเลหมอกหน้าฝนที่ภูทับเบิก