ท่องเที่ยวกาดกองต้า สถานที่ท่องเที่ยวลำปางอายุกว่า 100 ปี

สถานที่ท่องเที่ยว

สำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญของจังหวัดลำปาง ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวลำปางที่ใคร ๆ ก็ย่อมจะรู้จัก และสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่ว่านี้คือ ถนนคนเดินกาดกองต้า ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนตลาดเก่า ริมเม่น้ำวัง อำเภอเมืองลำปาง แต่เริ่มเดิมทีสถานที่แห่งนี้เป็นย่านชุมชนทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีอายุมากกว่าปีด้วยกัน แต่เริ่งจากชัยภุฒิที่เป็นที่ริมเม่น้ำวัง และต่มาก็ได้มีการพัฒนาไปเป็นศูนย์กลางการค้าขาย ตลาดจนกระทั่งส่งผ่านสินค้าสำคัญของจังหวัดลำปางในที่สุด ส่วนรูปแบบของสถานปัตยกรรมถือได้ว่ามีความหลายหลากอย่างมากเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นศิลปะตะวันตก พม่า – ไทยใหญ่ และจีน ซึ่งต่อมาในช่วงหลัง ศูนย์กลางการค้าแห่งนี้ได้ถูกลดบทบาทลง ตลอดจนกระทั่งเงียบเหงาไปในที่สุด
 
สถานที่ท่องเที่ยวลำปาง
แต่อย่างไรก็ตาม สาเหตุที่ทำให้ศูนย์การค้าแห่งนี้ถูกลดบทบาทลงนั้น เนื่องจากการตัดผ่านเส้นทางรถไฟสายทิศเหนือที่มาลำปาง ผู้คนในจังหวัดลำปางจึงได้ทำการขยายถิ่นฐาน และไปตั้งอยู่ที่รอบ ๆ สถานีรถไฟฟ้า จนทำให้เกิดกลายเป็นท้องถิ่นใหม่ที่เรียกว่า ชุมชนเก๊าจาว ซึ่งในปัจจุบันชุมชนแห่งนี้ได้กลับมาเป็นย่านการค้าที่ยิ่งใหญ่อีกครั้ง และดูเหมือนจะยิ่งใหญ่กว่าเก่าก่อน ทำให้จังหวัดลำปาง มีสถานที่ท่องเที่ยวลำปางเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งสถานที่ เพราะที่นี่ประกอบไปด้วยรูปแบบที่สวย ทั้งสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิม และมีการผสมผสานกับสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ กาดกองต้าจึงมีการจัดจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง สินค้าทำมือ และอาหารพื้นบ้าน พร้อมทั้งสินค้าที่ระลึก และลานแอคทิวิตี้ต่าง ๆ โดยเฉพาะมีเวลาที่ท่องเที่ยวลำปางเปิดทำการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่ห้าโมงเย็นเป็นต้นไปจนถึงสี่ทุ่มซึ่งเป็นเวลาปิดกระทำการ