ท่องเที่ยวชมจุดชมวิวสุดแผ่นดิน ที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม

Uncategorized

ด้วยลักษณะของอุทยานแห่งชาติป่าหินงามนี้ ประกอบไปด้วยแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวอย่างมากมาย และ สุดแผ่นดิน ก็เป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม และมีทุ่งดอกกระเจียว และ ป่าหินงาม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญของที่นี่ร่วมด้วย

ส่งผลทำให้นักท่องเที่ยวท่าน ที่สามารถเดินทางในระดับใกล้เคียง แล้วค้นพบกับสถานที่ท่องเที่ยวอย่างทุ่งดอกกระเจียวงามได้ในทันที คงต้องยกให้กับอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว ที่คุณสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวที่นี่ และสามารถเดินทางต่อไปอีกเพียงไม่กี่กิโลเมตร แล้วจะค้นพบทุ่งดอกกระเจียวงามได้ นั่นก็คือ จุดชมวิวสุดแผ่นดิน ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม เนื่องจากเป็นพื้นที่สุดแผ่นดินตามชื่อ เลยทำให้กลายเป็นจุดชมวิวที่มีความสวยงามได้อย่างไกลสุดลูกหูลูกตา ส่วนการเดินทางมายังสถานที่ท่องเที่ยว จุดชมวิวสุดแผ่นดิน ท่านสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวที่นี่ได้ทุกวัน ทุกเวลา ซึ่ง สุดแผ่นดิน ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือ ของที่ทำการอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อ และเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวแห่งเดียวที่มีทุ่งดอกกระเจียวงาม ซึ่งเป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญไม่น้อย แต่สำหรับ จุดชมวิวสุดแผ่นดิน ถือได้ว่าเป็นแนวหน้าผาและชะง่อนหิน ซึ่งเป็นจุดสูงสุดบนเทือเขาพังเหย มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 849 เมตรด้วยกัน

อีกอย่างสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ เกิดจากการดันตัวของแผ่นดินภาคกลางหรือฉานไทย ซุกเข้าไปใต้แผ่นดินอีสานหรืออินโต-ไซน่า จนกระทั่งทำให้เกิดแผ่นดินที่ยกตัวสูงชัน ซึ่งเรียกว่า สุดแผ่นดิน เปรียบเสมือนเป็นเขตรอยต่อของสามภาคด้วยกัน อันได้แก่ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคเหนือ