ท่องเที่ยวสัมผัสกับหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ตามชุมชนหมู่บ้านคุ้ม

สถานที่ท่องเที่ยว

การสัญจรเพื่อไปสัมผัสจุดชมทิวทัศน์กิ่วลม  ซึ่งเป็นหนึ่งด้านในสถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ ค่อนข้างอยู่ทางด้านซ้ายมือก่อนถึงทางแยกภายในเส้นทางหมู่บ้านคุ้ม ซึ่งจะเต็มไปด้วยหมู่บ้านปะหล่องนอแล พร้อมกับหมู่บ้านมูเซอของด้งทางหนึ่ง อาจเลือกชมทะเลหมอกพร้อมทั้งวิวพระอาทิตย์ทั้งขึ้นพร้อมทั้งตกได้เป็นอย่างยอดเยี่ยม แถมยังทำให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางสู่ที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ภายในรูปแบบนี้ ได้เห็นวิถีชีวิตการดำรงอยู่ที่แตกต่าง แต่ก็เป็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่พอเพียงพร้อมทั้งมีความสุขได้อย่างถาวร ยิ่งไปกว่านี้ นักท่องเที่ยวยังคงสามารถชมวิวทัศนียภาพที่เป็นภูเขาหรือแนวเขาได้อย่างมากด้วยกัน ภายในลักษณะของทิวเขานี้จะเปรียบเหมือนเป็นภาพพื้นหลัง พร้อมทั้งทำให้นักท่องเที่ยวส่วนมากได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามโดยรอบอย่างกว้างขวาง และเมื่อไรสำหรับสถานที่เที่ยวเชียงใหม่อย่างหมู่บ้านคุ้มมีภูมิอากาศที่ดี ท้องฟ้าแจ่มใส ก็จะสามารถมองเห็นเกษตรดอยอ่างขางได้เช่นกันค่ะ

 
สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่
การคลำหาสถานที่เที่ยวเชียงใหม่ ที่ทำให้นักเดินทางส่วนใหญ่ต้องสะดุดตา ถือได้ว่าเป็นการสัญจรค้นหาแหล่งท่องเที่ยวได้ไม่ยาก เนื่องจากสถานที่เที่ยวเชียงใหม่ส่วนใหญ่ มักจะเป็นสถานที่ที่ประกอบไปด้วยต้นไม้ ป่าไม้ และพันธุ์พืชที่หาเลือกชมได้ยากมากมายชนิด แต่ยังคงมีแหล่งท่องเที่ยวในเชียงใหม่อีกแบบอย่างหนึ่ง ที่จะทำให้นักท่องเที่ยวจำนวนมากได้เดินทางไปสัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่กับวิถีชีวิตชุมชนในรูปแบบมากมาย ตัวอย่างเช่นการท่องเที่ยวที่หมู่บ้านคุ้ม เป็นต้น หมู่บ้านคุ้มถือว่าเป็นชุมชนเล็ก ๆ ที่ประกอบไปด้วยผู้อาศัยหลากหลายชนชาติด้วยกัน เช่น ชาวไทยใหญ่ ชาวพม่า พร้อมทั้งชาวจีนฮ่อ ซึ่งการตั้งถิ่นฐานอยู่ภายในบริเวณนี้ จะทำให้พวกเขาเห็นทางออกของการดำรงชีวิตได้มากยิ่งขึ้น ด้วยการเปิดร้านค้าบริการแก่นักท่องเที่ยวที่ต่างก็พากันสัญจรเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่โดยตรง