ท่องเที่ยวเกาะช้างกับเกาะที่โอบล้อมที่มีมากมายถึง 52 เกาะด้วยกัน

สถานที่ท่องเที่ยว

สำหรับจุดเด่น ๆ ภายในพื้นที่เที่ยวเกาะช้าง ก็ยังคงเป็นความงดงามและความบริบูรณ์ไปด้วยสิ่งต่างๆ นานาทางด้านความเป็นธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นความบริบูรณ์ในรูปแบบของชายหาดและอ่าวหลากหลาย ที่อยู่รอบเกาะ ที่นี่ยังคงมีความบริบูรณ์ในลักษณะรูปแบบป่าเขาที่ทำให้เกิดแหล่งน้ำธรรมชาติมากหลายแห่งเช่นกัน

 
ยิ่งไปกว่านี้ สถานที่เที่ยวเกาะช้างจำนวนมากยังคงมีเกาะที่รายล้อมอย่างมาก ได้แก่ เกาะคลุ้ม เกาะเหลายา เกาะง่าม เกาะไม้ชี้ใหญ่ เกาะหวาย เกาะรัง เกาะมันนอก เกาะมันใน เกาะกระดาด เกระหมาก เกาะขาม  เป็นอาทิ ซึ่งถ้าหากเที่ยวเกาะช้างจะให้เอ่ยถึงเกาะที่รายล้อมเกาะช้างไปเสียทั้งหมด อาจจะต้องบอกเลยค่ะว่ามีมากกว่า 52 เกาะด้วยกันเลยเชียว และเกาะต่างๆ เหล่านี้ก็มีความงดงามพร้อมทั้งความสวยงามภายในรูปแบบธรรมชาติที่ไม่แตกต่างไปจากเกาะช้างเลย ทำให้เกาะบางเกาะที่ผู้เดินทางสามารถเดินทางไปได้ง่าย ๆ ก็จะเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักเดินทางหลั่งไหลกันเข้าไปเที่ยวชม และสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับเมืองไทยได้เพิ่มเติม ด้วยสาเหตุนี้จึงทำให้เกาะช้าง ถือได้ว่าเป็นสถานที่เที่ยวที่มีชื่อเสียงของไทย เพราะสถานที่เที่ยวอย่างเกาะช้าง กลับมีสิ่งต่าง ๆ ที่สวยงามในรูปแบบธรรมชาติแอบแฝงอยู่มากมาย
 
เกาะช้าง
ซึ่งจุด ๆ หนึ่งที่ทำให้เกาะช้างมีชื่อเสียงจนถึงทุกวันนี้นั่นก็คือ ความอุดมสมบูรณ์และความงดงามในทุกอณูพื้นที่ ของสถานที่เที่ยวแห่งนี้ที่มาในรูปแบบของหมู่เกาะ เพราะเกาะช้างเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ติดอันดับ 2 ของไทยเรา พร้อมทั้งรอบ ๆ ของสถานที่เที่ยวเกาะช้างยังคงมีเกาะน้อยใหญ่อยู่มากหลายเกาะด้วยกัน ส่วนมากแล้วเกาะเหล่านี้ก็ยังคงมีความโดดเด่น และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมด