น้ำคูเมืองเชียงใหม่มีคุณภาพใช้ภายในการเล่นน้ำช่วงวันสงกรานต์ได้

สถานที่ท่องเที่ยว

เพราะว่าบริเวณคูเมืองประตูสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายทัศนัย บุรุณุปกรณ์ ที่เป็นนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายชาตรี เชื้อมโนชาญ รองนายกเทศมนตรี พร้อมกับตลอดทั้งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ทางเจ้าหน้าที่ ส่วนช่างสุขาภิบาล ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงพื้นที่ทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำภายในคูเมือง ตามหลักวิชาการหลังจากมีข่าวออกมากับการตรวจและวิเคราะห์น้ำของทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมในภาคที่ 1 ได้มีการะบุว่าน้ำรอบคูเมืองมีสภาพเสื่อโทรมอยู่ 8 จัดร่วมกัน

 
นับได้ว่า คูเมืองเชียงใหม่ เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว แต่ด้วยมีข่าวนี้ออกมา เกี่ยวข้องแม่น้ำคูเมือง ที่กำลังมีปัญหา โดยมีการขุดลอกกำจัดตะกอนก่อนโรยปูนขาว พร้อมกับเติมคลอรีน ติดตั้งเครื่องเติมออกซิเจนบนผิวน้ำ ซึ่งจะมีผลตรวจสอบคุณภาพน้ำร่วมกับทางหน่วยงานต่าง ๆ  ที่ได้มีการยืนยันว่าคุณภาพน้ำในปีนี้ดีกว่าปีที่แล้ว เพราะมีการผันน้ำใหม่เข้ามาในคูเมือง จึงทำให้สาด ปลอดภัย สำหรับการเล่นน้ำสงกรานต์แน่นอน ส่วนกรณีข่าวที่ทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมในภาคที่ 1 ได้มีการระบุว่าคุณภาพน้ำเสื่อมโทรม ควรจะมาจากการตรวจวัดก่อนที่จะมีการผันน้ำดีเข้ามาในคูเมือง  พร้อมกับยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ทางเทศบาลดำเนินการตามมาตรการหลากหลาย ซึ่งจะมีข้อมูลของคณะเทคโนโลยีการประมงและทางทรัพยากรทางน้ำ  มหาวิทยาลัยแม่โต้ ที่มีการเรียนรู้ระบบนิเวศวิทยาในรอบ ๆ คูเมือง พบว่าได้มีระบบนิเวศและคุณภาพน้ำอยู่ภายในเกณฑ์ที่ดีมาก  และมีสัตว์น้ำและสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่
 
คูเมืองเชียงใหม่
เพราะเช่นนั้น คูเมืองเชียงใหม่ ที่ตอนนี้ถือว่ายังมีคุณภาพดี หากทุกท่านช่วยกันดูแลคูเมือง ก็ย่อมมีน้ำที่สะอาด สำหรับข่าวนี้กลายเป็นข่าวที่น่าสนและน่าติดตามเป็นอย่างยิ่ง ทำให้ใคร ๆ คูเมืองเชียงใหม่ ก็ไม่พลาดเข้ากับการติดตามข่าวสารนี้กันเลยก็ว่าได้