ป้าละออสวนเกษตรวิถีพอเพียง ข้างในสุพรรณบุรีที่น่าเอาเป็นตัวอย่าง

วาไรตี้

ป้าลออสวนเกษตรวิถีพอเพียงกับการเกษตรแบบผสม ซึ่งอยู่ภายในพื้นที่ 5 ไร่ ที่ตั้งอยู่ที่ บ้านวังหน่อไม้ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ป้า ลออ บุญธรรม ที่มีอายุ 68 ปี ซึ่งป้าเขามีการวางแผนทำสวนกันเอง ทั้งคิดและทำเอง ต้องการจะมีการปลูกพืชผักแบบใดก็ได้ ทำให้ป้าเขาได้มีการพัฒนามากยิ่งขึ้น และอยากจะนำไปเป็นมรดกให้กับลูกหลานได้เป็นการเก็บเกี่ยวทำการผลผลิตภายในอนาคตภายภาคหน้า

 
ขณะได้มีการไปสำรวจสวนของ ป้าละออสวนเกษตรวิถีพอเพียง แห่งนี้ ในเนื้อที่ 5 ไร่ของป้าลออ ซึ่งปลูกผลไม้เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นลำไย ซึ่งเหมือนเป็นรายได้หลัก ๆ ของครอบครัวกันเลย ที่จะสามารถสร้างยอดขายได้ปีละเกือบ ๆ 1 แสนบาท  ในแต่ละปี ทำให้ช่วงนี้ก็กำลังมีการอให้ลำไยออกเต็มที่ เพื่อที่จะนำมาขาย ในช่วงกลางเดือน กรกฎาคม 2559 นี้นั่นเอง แล้วถัดจากสวนลำไย เราก็มีการสังเกตเห็นกล้วยน้ำว้า มีการปลูกแทรกตามแนวร่องสวนของลำไย เป็นเหตุให้ป้าเจ้าของสวนกลับกลายได้ผลผลิตจากยอดขายผลไม้แต่ละประเภท เมื่อป้าลออสวนเกษตรวิถีพอเพียง พร้อมทั้งมีการนำวิถีแบบพอเพียงทางด้านการเกษตรกร ที่อยู่ภายในจังหวัดสุพรรณบุรี เพราะเช่นนั้น ป้าละออสวนเกษตรวิถีพอเพียง การเรียนรู้แบบวิถีชีวิตแบบพอเพียง ย่อมเป็นเหตุให้ผู้คนส่วนใหญ่สนใจและอยากจะติดตามกันมากเพิ่มขึ้น ด้วยการเกษตรแบบพอเพียงพอ
 
เกษตรวิถีพอเพียง
เพราะฉะนั้นป้าลออสวนเกษตรวิถีพอเพียง จึงได้มีการพัฒนาสวนของตัวเองเป็นอย่างมากมาย เป็นเหตุให้ได้ผลผลิตที่ดีมาตลอดทั้งปี รวมไปถึงปีนี้ อีกด้วย ที่ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  อย่างเห็นได้ชัดเจน ด้วยวิถีแห่งพอเพียงที่ใครๆ ก็ต้องการจะนำกรรมวิธีนี้ไปปฏิบัติกันอย่างแน่ๆ