พบกับความงดงามที่ไม่เหมือนใคร กับการท่องเที่ยวทะเลอ่าวไทย

สถานที่ท่องเที่ยว

สำหรับประเทศไทย การท่องเที่ยวทะเลฝั่งอ่าวไทย ถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอย่างสูง เพราะประเทศไทยมีชายฝั่งชายหาดทั้งในภาคตะวันออก พร้อมทั้งภาคใต้ ทำให้สภาพภูมิศาสตร์บ่งบอกได้ว่า แดนดินของประเทศไทยมีทะเลไทยถึงสามส่วนด้วยกัน ได้แก่ ฝั่งทะเลภาคตะวันออก หรือที่ถือได้ว่าเป็นทะเลด้านอ่าวประเทศไทยตอนบน ซึ่งประกอบไปด้วยบริเวณศูนย์กลางระหว่างปากแม่น้ำท่าจีน กับแม่น้ำเจ้าพระยาของไทย และส่วนที่สองคือ ชายฝั่งภาคใต้ทางด้านทิศตะวันออก หรือที่เรียกว่าฝั่งอ่าวไทย ซึ่งเริ่มจากศูนย์กลางระหว่างปากแม่น้ำท่าจีนไปทางด้านทิศตะวันตกและทิศใต้ และอีกส่วนหนึ่งคือชายฝั่งชายทะเลภาคใต้ทิศตะวันตก หรือที่เรียกว่าฝั่งอันดามันนั่นเอง

 
เที่ยวทะเล
และเมื่อประเทศไทยมีทะเลทั้งสามส่วนนี้เป็นหลัก ทำให้การท่องเที่ยวทะเลสำหรับคนไทยนั้นดูเป็นเรื่องที่ง่ายและน่าตราตรึงใจได้อย่างขีดสุด เพราะอย่างน้อยความเป็นทะเลทั้งสามส่วนของไทย ก็บ่งบอกได้ว่าเมืองไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวทะเลที่กว้างใหญ่ไพศาลหลายสถานที่ด้วยกัน ทำให้ชาวไทยสามารถเดินทางไปจับต้องได้อย่างสะดวกและว่องไว ประกอบกับการสัมผัสการท่องเที่ยวทะเลในแต่ละครั้ง นักเดินทางก็จะได้ค้นพบสิ่งที่มีท่องเที่ยวทะเลไทยความงามเลิศในแง่ที่ต่างกันออกไป เพราะอย่างน้อยถึงแม้ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบทะเลที่ดูเหมือนไม่ต่าง แต่รับรองเลยว่า แหล่งท่องเที่ยวทางด้านทะเลภายในเมืองไทยแต่ละพื้นที่ กลับสามารถทำให้ผู้เดินทางมีความสนุกสนาน และพบเจอกับสิ่งสวยงามทางด้านป่าไม้ธรรมชาติ และประสบการณ์ดี ๆ ที่ต่างกันหลากหลายแบบอย่างแน่แท้ค่ะ