พิพิธภัณฑ์แร่-หิน กรมทรัพยากรธรณี ที่รวบรวมความรอบรู้ทางด้านธรรมชาติ

สถานที่ท่องเที่ยว

จากทางวิชาประวัติศาสตร์ที่มีหลักฐานกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ซึ่ง พิพิธภัณฑ์แร่-หิน กรมทรัพยากรธรณี แห่งนี้ กลับเป็นศูนย์การเรียนรู้ ของเด็ก ๆ และบุคคลทั่วไปกันเลย โดยมีสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป เช่น โครงกระดูกไดโนเสาร์ที่มีหลากหลายพันธ์ร่วมกันในเมืองไทย โดยที่แห่งนี้เป็นพื้นที่แห่งเดียวที่มีการรวบรวมต่าง ๆ มากมายกันเลย เป็นเหตุให้มีความเชื่อได้ว่าเคยเป็นที่อยู่ที่มีความสมบูรณ์ขอสัตว์โลกล้านปีกันมาก่อน จนเป็นเหตุให้เกิดการปรับเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่กันเลย

 

พิพิธภัณฑ์แร่-หิน กรมทรัพยากรธรณี เป็นที่รวบรวมความรู้เกี่ยวข้องธรณีวิทยา พร้อมทั้งทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อที่จะนำมาอนุรักษ์กันต่อไป เมื่อได้มีการเปิดพื้นที่ให้มีกลุ่มคนทั่วไปต่างก็เข้ารับชมกันได้ เป็นการสัมผัส พร้อมทั้งยังเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อเข้าใจธรรมชาติให้มากเพิ่มขึ้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของโลกนั่นเอง เป็นเหตุให้กลายเป็นแหล่งรวมรวมความรู้ต่าง ๆ มากมายกันเลยก็ว่าได้ เพราะพิพิธภัณฑ์นี้เป็นแห่งแรกของไทยที่มีการถูกสร้างขึ้นมา เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ พร้อมทั้งยังมีการจัดแสดงในที่มีความเกี่ยวข้องกับธรณี เหมืองแร่ เป็นเหตุให้มีการเปิดสอนเป็นสอนเป็นครั้งแรกกันเลย ของทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเหตุให้ในปี 2491 ก็ได้มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ของกลุ่มคนที่มีความสนใจ

 

เพราะฉะนั้น พิพิธภัณฑ์แร่-หิน กรมทรัพยากรธรณี จึงกลับเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ต่าง ๆ ที่จะทำให้ผู้ที่ติดตามแต่ละคนไม่พลาดกับการติดตามกันเลยกันเลยก็ว่าได้ โดยเปลือกโลก หรือว่าชั้นบรรยากาศ เมื่อแก่นโลกนั้นมีความร้อนก็ยังมีการเคลื่อนไหวไปตามสภาวะของธรณีนั่นเอง