ภัยอันตรายเงียบของคนทำงานออฟฟิศ อย่างโรค ออฟฟิศซินโดรม

วาไรตี้
คนทำงานภายในรูปแบบงานประจำส่วนมาก มักจะเป็นโรคที่คนทำงานมักจะไม่คุ้น พร้อมกับมักจะรู้สึกเจ็บปวดเป็นอย่างยิ่ง เมื่อต้องค้นพบกับโรคนี้กับตนเอง แต่จริง ๆ แล้ว โรคต่าง ๆ เหล่านี้ ถือได้ว่าเป็นภัยเงียบของคนทำงานออฟฟิศโดยตรง เพราะการทำงานหนัก ด้วยท่าเดิม ๆ พร้อมกับไม่มีการขยับร่างกายบ่อยครั้ง มีผลทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมา จากการทำงานมากนั่นเอง
 
เมื่อต้องพบกับภัยเงียบของคนทำงานออฟฟิศ มีผลกระทบทำให้พนักงานออฟฟิศส่วนมาก ต้องพบเจอกับโรคภัยไข้เจ็บที่ตนเองต้องรู้สึกปวดร้าว ยิ่งกว่านั้นยังคงไม่รู้ว่า จะสามารถรักษาอาการป่วยมากมาย เหล่านี้ได้อย่างใด เมื่อเห็นถึงช่องทางในการรักษา หลากหลายคนจึงพยายามที่จะรักษาโรคมากมาย เหล่านี้ ซึ่งการรักษาโรคออฟฟิศซินโดรมส่วนมาก มักจะต้องรักษาด้วยตัวของท่านเอง ผ่านการปรับพฤติกรรมภายในการทำงาน ถึงแม้คุณจะต้องทำงานหนัก แต่คุณจะต้องมีเวลาพักผ่อนเพียงเล็กน้อย เป็นระยะ ๆ  เพื่อจะบรรเทาอาการเหล่านี้ ให้ดีขึ้นไปเรื่อย ๆ ยิ่งกว่านั้นยังคงต้องปรับท่านั่ง พร้อมกับควรเลิกที่จะนั่งแช่นาน ๆ อยู่ในท่าเดียวตลอดเวลา ท่านจะต้องปรับเปลี่ยนท่าทาง อาจจะลุกจากที่นั่งไปบริหารร่างกายเล็ก ๆ น้อย ๆ เป็นช่วงเวลาสั้น ๆ เพื่อปรับความประพฤติภายในการทำงานของคุณ ให้กลายเป็นลักษณะอุปนิสัย
 
เมื่อท่านสามารถบริหารร่างกาย พร้อมกับปรับพฤติกรรมภายในการทำงานของท่านได้แล้ว การใช้ยารักษาร่วมด้วย ย่อมมีผลทำให้คุณหายจากโรคภัยมากมาย ซึ่งถือได้ว่าเป็นภัยเงียบของคนทำงานออฟฟิศ พร้อมกับไม่ใช่มีแค่โรคออฟฟิศซินโดรม ที่เป็นภัยเงียบเท่านั้น ยังคงมีโรคอื่น ๆ อีกมากมาย อันเนื่องมาจากการทำงานโดยตรง