มองโกเลีย ที่รวบรวมทความทรงจำในเส้นทางสายไหมของท้องทุ่ง

สถานที่ท่องเที่ยว

เพราะว่าเส้นทางสายใหม่ไม่ได้เป็นแค่เส้นทางทางด้านการค้าเพียงแค่นั้น ก็ยังเป็นเส้นทางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในระหว่างจีนกับนานาประเทศ ด้วยการเปรียบเสมือนเวทีแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมของมวลมนุษย์ ที่มีกลุ่มคนต่างชาติ และต่างเชื้อชาติต่างศาสนา และต่างขนมธรรมเนียมได้ มาทำการหลอมรวมกันเป็นหนึ่งจนมีการร่วมแรงร่วมใจปรองดอง ซึ่งการไว้ใจเชื่อใจระหว่างกัน และการสร้างประโยชน์ร่วมกันบนเส้นทางสายไหม ทำให้กลับเป็นประเทศต่าง ๆ อยู่รวมกันได้อย่างสันติกันเลย มองโกเลีย พร้อมทั้งร่วมกันสืบสานความเจตนารมณ์ของทางสัญจรสายไหม

 
ถือได้ว่าชาว มองโกเลีย คือชนเผ่าเร่ร่อนที่มีการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์อยู่ในทุ่งหญ้า แห่งมองโกเลียที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการสืบสานอารยธรรมตะวันออก และตะวันตก ในเวลาเดียวกันพวกเขาก็ยังได้มีการสร้างสรรค์วัฒนธรรมแห่งทุ่งหญ้า ที่เป็นมรกดกทางด้านวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายมากที่สุด พร้อมทั้งมีความยิ่งใหญ่ต่อการเปิดเส้นทางพร้อมกับทางด้านพัฒนาเส้นทางสายไหมอยู่บนทุ่งหญ้า เจตนารมณ์ใหม่ของจีน ที่อยู่บนเส้นทางสายไหม คือ เมืองจีนจะมีการมุ่งพัฒนาประเทศของตนเอง ให้มาพร้อมด้วยประเทศอื่น ๆ และมีความเชื่อว่า การสร้าง แถบเศรษฐกิจทางสายไหม นั้นก็จะนำมาซึ่งความผาสุกต่อผู้คนภายในประเทศต่าง ๆ ได้ พร้อมกับตลอดจนเส้นทาง สำหรับคำว่ามองโกล จะมีความหมายว่า เปลวเพลิงที่ไม่เคยหลับใหล สำหรับในภาษาของมองโกลแบบโบร่ำโบราณจะหมายถึง เรียบง่าย  พร้อมทั้งบางครั้งก็มีผู้คนให้ความหมายว่า ชาติแห่งสรวงสวรรค์
 
มองโกเลีย
เพราะเช่นนั้น มองโกเลีย ก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกสถานที่แห่งหนึ่ง ที่เป็นเหตุให้ผู้เดินทางแต่ละคนให้ความสนใจไปกับการติดตามกันเลย ทำให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โด่งดังเป็นอย่างมาก  จนไม่มีใครพลาดกับแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้กันนั่นเอง