มัสยิดใหญ่แห่งกอร์โดบา ข้างในประเทศสเปน

สถานที่ท่องเที่ยว

มัสยิดใหญ่แห่งกอร์โดบา สิ่งก่อสร้างที่มีเรื่องเก่าแก่ที่มีความสำคัญ และเป็นหนึ่งมรดกของโลก ที่ตั้งอยู่ภายในสเปน ได้มีการสร้างขึ้นเป็นมหาวิหารคาทอลิก ภายในค.ศ. 711 ซึ่งสเปนได้มีการถูกบุกรุกโดยมุสลิม จึงได้มีการถูกปรับเปลี่ยนเป็นโบสถ์ครึ่งพร้อมทั้งมัสยิด พร้อมทั้งต่อมาก็ได้มีการเปลี่ยนหลายเป็นมัสยิดเข้ามาแทน โดยที่มีการซื้อมุกอับดุลเลาะห์ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่มีความยิ่งใหญ่ และมีความเจริญรุ่งเรื่องเป็นอย่างสูง

 
มัสยิดใหญ่แห่งกอร์โดบา
นับได้ว่า มัสยิดใหญ่แห่งกอร์โดบา ถือว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สอง แต่ทว่าสุดท้ายชาวสเปนก็ได้มีการครองมัสยิดได้กลับมาเป็นวิหารแบบดังเดิมช่วงปี คริสต์ศักราช1236 กลับเป็นโบสถ์ที่มีความงาม ผสมผสานไปด้วยงานศิลป์หลากหลายแบบอย่างด้วยกัน มีการฟื้นฟูศิลปะทางวิทยากันด้วย พื้นที่แห่งนี้จึงเป็นสถานที่ที่มีความน่าเที่ยว เพื่อชมความสวยงาม และความยิ่งใหญ่ทางด้านประวัติศาสตร์ ซึ่งจะมีความเด่นจากด้านในอย่างเห็นได้ชัดเจน มัสยิดใหญ่แห่งกอร์โดบา คือ รูปโค้งแถบแดงที่มีความงดงามพร้อมกับแปลกตา ทำให้ผู้เดินทางแต่ละคนที่ได้เดินทางมาประเทศสเปน  ต่างก็ต้องเข้ามาเยี่ยมชมกับสถานที่แห่งนี้กันอย่างหนาแน่น จนเป็นเหตุให้กลายเป็นว่ามีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอย่างมาก รวมถึงชาวไทยก็เดินทางไปท่องเที่ยวที่แห่งนี้กันอีกด้วย
 
เพราะฉะนั้นมัสยิดใหญ่แห่งกอร์โดบา จึงตกเป็นที่รู้จัก และมีกลุ่มคนสนใจ ที่ต้องการจะเดินทางมาสัมผัสกับสเปน  ที่มีความหรูหราและน่าติดตามกับศิลปะมากมาย ที่ถูกนำเสนอออกมานั่นเอง จนทำให้ต่างก็เอ่ยถึงเป็นอย่างสูง