ร่วมขนบประเพณีขึ้นดอยสุเทพที่จังหวัดเชียงใหม่ ประเพณีศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ควรคลาด

สถานที่ท่องเที่ยว

ธรรมเนียมขึ้นดอยสุเทพ ที่จังหวัดเชียงใหม่นั้น ธรรมเนียมนี้เปรียบเสมือนทำให้ทุกคนได้ทำการร่วมเดินขึ้นไปนมัสการพระธาตุดอยสุเทพ โดยจะมีขบวนพระภิกษุเดินนำขึ้นไปเปรียบเหมือนเป็นพิธีการ ซึ่งการเริ่มเดินขึ้นพระธาตุดอยสุเทพนี้จะเริ่มเดินกันภายในช่วงตั้งแต่ตอนเย็น โดยมีจุดเริ่มตรงที่หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจะเป็นการเดินผ่านหน้าสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมกับผ่านอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ซึ่งเป็นผู้สร้างวัดพระธาตุดอยสุเทพเช่นกัน ซึ่งก่อนที่ทุกท่านจะเดินผ่านจะต้องมีการสักการะกราบไหว้ครูบาศรีวิชัยก่อน พร้อมกับทำการเดินทางขึ้นเนินเขาจึงถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพ โดยที่ทุกคนที่เข้าพิธีในการร่วมเดินภายในประเพณีนี้ จะต้องทำการสัญจรด้วยเท้า ถือประทีบ ธูปเทียน พร้อมทั้งจัดเดินทางกันเป็นริ้วขบวนซึ่งก่อให้เกิดความงามด้วยความสามัคคี และมีความพร้อมเพรียงในการเดินทางสู่พระธาตุดอยสุเทพ ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางสุดท้ายที่มีความสำคัญของชาวเชียงใหม่นั่นเอง

เชียงใหม่
การเดินทางท่องเที่ยวเชียงใหม่ด้วยความหลากหลายทางด้านศิลปวัฒนธรรม ที่ทำให้นักเดินทางส่วนใหญ่มักจะสนใจพร้อมทั้งเดินทางขึ้นสู่จังหวัดเชียงใหม่กันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงงานประเพณีต่าง ๆ ที่ชาวเชียงใหม่ส่วนมากให้ความสำคัญ สำหรับผู้เดินทางแล้วก็เหมาะแก่การเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ด้วยการเดินทางท่องเที่ยวสถานที่เที่ยวเชียงใหม่ในช่วงเทศกาลพร้อมทั้งประเพณีที่มีความสำคัญนี้เหมือนกัน จึงไม่แปลกเลยที่ทำให้สถานที่ท่องเที่ยวอย่างจังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่เคยเงียบเหงาเลยแม้แต่เวลาเดียว ส่วนขนบประเพณีที่ขึ้นชื่อ ก็อาจไม่พ้นกับประเพณีนี้ที่ถูกจัดขึ้นทุกปีอย่าง ประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพ ภายในคืนก่อนวันวิสาขบูชา  เพราะถือได้ว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ควรถือปฏิบัติของชาวเชียงใหม่โดยแท้เลยทีเดียว