วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ พระอารามคู่บ้านคู่เมืองของคนล้านนา

สถานที่ท่องเที่ยว

เพราะ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร หรือว่า วัดพระสิงห์ เชียงใหม่ ถือได้ว่าเป็นวัดเก่าแก่ที่มีความหมายสำหรับชาวเชียงใหม่โดยตรง  โดยวัดนี้อยู่คู่เมืองเชียงใหม่มายาวนาน  ส่งผลทำให้ข้างในวัดแห่งนี้มีศิลปกรรมอันเลอค่าด้านในวิหารหลวง  ที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อครั้งครูบาศรีวิชัย  ยิ่งกว่านั้นหอไตรที่ถูกก่อสร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบล้านนาโดยแท้  พร้อมกับเจดีย์ทรงระฆังคว่ำพร้อมทั้งวิหารลายคำซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์  ซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่อีกองค์หนึ่งด้วย และด้วยเหตุนี้  จึงทำให้วัดพระสิงห์  กลายเป็นสถานที่ที่มีความหมายของเชียงใหม่โดยตรง  ด้วยความที่เป็นเอกลักษณ์ทางด้านศิลปกรรมล้านนาทุกสัดส่วนพร้อมทั้งทุกอณูพื้นที่ภายในวัด  เป็นเหตุให้มีนักท่องเที่ยวมากมายต่างให้ความสนใจ  พร้อมกับเดินทางมาเที่ยวชมความงามเป็นจำนวนมากต่อวันเลยเชียว

 
วัดพระสิงห์
นักท่องเที่ยวที่ได้ทัศนาจรมาที่วัดพระสิงห์ เชียงใหม่ หรือว่า วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ก็จะค้นพบกับความคุ้มค่า เมื่อผู้เดินทางได้ไล่ตามรับชมสิ่งต่าง ๆ ที่ทรงคุณค่าของวัฒนธรรมไทย  รวมถึงฝีมือของชาวไทยทางด้านจิตรกรรม  ศิลปกรรมที่ทรงคุณค่าของชาวไทยด้วยแล้ว  ย่อมเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมของนักท่องเที่ยวจำนวนมากเลยก็ว่าได้  ก็เพราะว่าอย่างน้อยเชียงใหม่ก็ได้ชื่อว่าเป็นล้านนา  ถ้าหากมีจิตรกรรมหรือปะติมากรรมอันทรงคุณค่าให้ได้พบเห็น  ก็ย่อมเป็นศิลปกรรมที่ถูกก่อสร้างด้วยช่างฝีมือของชาวล้านนาแบบแท้จริง และสำหรับศิลปกรรมที่ถูกก่อสร้างขึ้นด้วยช่างฝีมือของชาวล้านนาโดยแท้จริง  ก็ย่อมมีที่จังหวัดเชียงใหม่  อย่างน้อยเขตแดนแห่งล้านนาก็ยังคงมีมรดกอันทรงคุณประโยชน์ของไทยเก็บไว้อย่างกว้างขวาง  แต่ขึ้นกับว่าคนไทยจะสามารถพบสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ได้เองหรือไม่  อย่างสถานที่ท่องเที่ยววัดพระสิงห์ เชียงใหม่ภายในจังหวัดเชียงใหม่หลากหลายสถานที่ด้วยกัน  ก็ยังคงมีศิลปกรรมที่มีขึ้นจากฝีไม้ลายมือช่างชาวล้านนาโดยแท้จริงมากหลายสถานที่