วันแรงงานแห่งชาติ วันที่ลูกจ้างต่างก็ต้องปรับปรุงฝีไม้ลายมือ

วาไรตี้

วันแรงงาน ซึ่งเป็นวันแรงงานแห่งชาติ เพื่อจะเป็นการยกย่องให้เห็นความหมายของแรงงาน เพื่อเป็นการปรับปรุงทางด้านคุณภาพ ซึ่งผู้ใช้แรงงานถือว่าเป็นฝ่ายผลิตที่มีความสำคัญในการผลักดัน ช่วยการส่งเสริมด้านการพัฒนาระบบทางเศรษฐกิจ ในต่างประเทศได้มีแรงงานเป็นปริมาณมาก โดยเรียกว่า วันเมย์เดย์ แต่ในขณะเดียวกันเมืองไทยได้เรียกว่า วันแรงงานแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี

 
วันแรงงาน
สำหรับประวัติ วันแรงงาน แห่งชาติ ในสมัยประเทศยุโรป ถือได้ว่าเป็นวันเมย์ดย์ เป็นวันเริ่มต้นช่วงฤดูใหม่ทางด้านการเกษตร จึงได้มีพิธีฉลองพร้อมทั้งทำการบวงสรวงของให้ได้มีการปลูกพืชได้ผลผลิตที่ดี รวมถึงขอให้ประชาชนทั่วๆ ไปอยู่เย็นเป็นสุข วันแรงงาน ยิ่งกว่านั้นทางภาคเหนือของประเทศยุโรปก็ได้มีการจัดงานรอบกองไฟภายในวันนี้ด้วย ซึ่งเป็นประเพณีภายในประเทศอังกฤษที่ยังได้มีการสืบทองกันมาถึงปัจจุบันนี้เอง โดยเฉพาะประวัตความเป็นมาวันแรงงานแห่งชาติของประเทศไทย  เมื่อได้มีอุตสาหกรรมมีการขยายตัวมากยิ่งขึ้น ผู้ใช้แรงานก็มีปัญหามากเพิ่มขึ้นตามไปด้วย รวมถึงปัญหาแรงงานก็ถือได้ว่ามีความสลักซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จนเป็นเหตุให้ในปี พ.ศ. 2475 เมืองไทยก็ได้มีการเริ่มจัดการเกี่ยวกับการบริหารแรงงาน โดยการจัดสรรพร้อมกับมีการพัฒฯแรงงานให้มีการคุ้มครองดูแลเจ้าหน้าที่มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการสร้างพื้นฐานให้กับกรรมกรกันนั่นเอง
 
ดังนั้นวันแรงงานแห่งชาติ จึงตกเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างมาก เป็นเหตุให้คนไทยทุกคน  ต่างก็อยากให้ถึงวันแรงงาน เพราะว่าเป็นวันที่มีการพักผ่อนจิตใจ พร้อมกับพักผ่อนกาย ที่มีช่วงเวลาวันหยุดหลายวันกันนั่นเอง