สงกรานต์ลิงลพบุรี พร้อมกับการจัดทายาทลิงร่วมกิจกรรม

สถานที่ท่องเที่ยว

จังหวัดลพบุรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก ยิ่งเป็นช่วงวันสงกรานต์ผู้เดินทางได้เดินทางมากับครอบครัว เพื่อความเพลิดเพลินพร้อมทั้งสนุกสนานภายในช่วงวันสงกรานต์ ซึ่งภายในปีนี้ได้มีการจัด สงกรานต์ลิงลพบุรี เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 13-16 เมษายน 2559 ทางจังหวัดลพบุรีได้มีการจัดงานวันสงกรานต์โดยการประหยัดน้ำ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมงานสงกรานต์ลิงลพบุรี

 
โดยการเอาลิงครอบครัวของเจ้า ไมค์ ซูซู พร้อมทั้งลิงอุรังอุตัง ซึ่งเป็นลิงที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอย่างมาก  เช่น เจ้านาตาลี น้องแบม เจ้ากะลา เจ้าตัวน้อย เจ้านาตาลี เจ้าบูบู้ มีการแต่งชุดไทยและสวมเสื้อลายดอก ให้ออกมาเล่นน้ำสงกรานต์กับประชาชนทั่วไปภายในจังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมในช่วงวันสงกรานต์ มีการนำทายาทของเจ้าไมค์ ซูซู มาทำการสรงน้ำพระ พร้อมกับมีการรดน้ำผู้สูงอายุ จึงกลายเป็นงานที่มีความโดดเด่นเป็นอย่างมาก เมื่อผู้เดินทางได้มีการไล่ตามโฆษณาประชาสัมพันธ์ ก็ยิ่งอยากจะเดินทางไปเที่ยวในช่วงวันสงกรานต์กันมากยิ่งขึ้น ซึ่งวันสงกรานต์ถือได้ว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่คนไทยมีการสนับสนุนกันเป็นเวลานาน  เนื่องจากชาวไทยได้มีกิจกรรมวันสงกรานต์มาตั้งแต่ในสมัยโบราณแล้ว จึงทำให้เริ่มมีวันสงกรานต์มาโดยตลอด เป็นเหตุให้ประชาชนทั่วไปที่ชื่นชอบกับการเดินทางไปท่องเที่ยวภายในช่วงวันหยุด ก็ย่อมสร้างความสุข พร้อมทั้งสนุกสนานในช่วงวันสงกรานต์นี้อย่างแน่นอน
 
สงกรานต์ลิงลพบุรี
เพราะเช่นนั้น สงกรานต์ลิงลพบุรี จึงกลับเป็นสงกรานต์ที่มีกลุ่มคนให้ความสนใจกันเป็นปริมาณมาก สงกรานต์ลิงลพบุรี เป็นเหตุให้ผู้ที่เดินทางมาเที่ยวต่างก็รู้สึกมีความสุข เมื่อหยุดในช่วงวันสงกรานต์กันนั่นเอง พร้อมกับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นวันที่พักผ่อนคลายภายในช่วงวันหยุด