สถานที่ท่องเที่ยวเกรทแบร์ริเออร์รีฟ (Great Barrier Reef)

สถานที่ท่องเที่ยว

เกรทแบร์ริเออร์รีฟ (Great Barrier Reef) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก ทางหน่วยงามที่ได้มีการศึกษาความอุดมสมบูรณ์ของแนวปะการัง ของทางมหาวิทยาลัยเจมส์คุก ภายในประเทศออสเตรเลีย ได้มีการชี้ว่า อุณหภูมิน้ำที่สูงขึ้นในปีนี้ เกรทแบร์ริเออร์รีฟ (Great Barrier Reef) ได้มีการส่งผลให้มีการเกิดภาวะปะการังฟอกขาวครั้งร้ายแรงกันเลย ในทางด้านประวัติศาสตร์ที่เกรทแบร์ริเออร์รีฟ เป็นแนวปะการังที่ใหญ่ที่สุดในโลกกันเลย ทำให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ

 
เกรทแบร์ริเออร์รีฟ (Great Barrier Reef)
ถือได้ว่าเกรทแบร์ริเออร์รีฟ (Great Barrier Reef) เป็นสถานที่มีความสวยงาม ที่มีปะการังเต็มไปหมด จนทำให้ผู้เดินทางแต่ละคนชื่นชอบกับปะการังนี้เป็นอย่างมากมาย ซึ่งเป็นปะการรังที่ใหญ่ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศออสเตรเลีย แต่ในเวลานี้แนวปะการังทางตอนเหนือตายไปหมดแล้ว 67 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนปะการังตอนกลางตายไป 6 เปอร์เซ็นต์ ในเวลาเดียวกันทางตอนใต้อยู่ในภาพที่ดีสมบูรณ์ โดยภายในส่วนที่มีผลกระทบที่มีความรุนแรงที่สุด ที่มีความยาวถึง 700 กิโลเมตรกันเลย เป็นเหตุให้กลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งของผู้ที่ชื่นชอบปะการัง เพราะฉะนั้นทางศาสตราจารย์เอร์รี ฮิวจ์  ที่เป็นหัวหน้าคระนักวิจัยที่ทำการศึกษาแบบเบื้องต้น ในช่วงแรกของปะการังที่ตายในภาวะความเครียดจากอาการร้อนนั่นเอง ทำให้กลายเป็นจุดสนใจกันเลยก็ว่าได้
 
ดังนั้น เกรทแบร์ริเออร์รีฟ (Great Barrier Reef) ที่เคยเกิดในภาวะฟอกขาวมาแล้วกันสองครั้ง แต่ก็เกิดขึ้นในปีที่นับได้ว่ามีความรุนแรงที่สุดทางประวัตการณ์กนเลย ทำให้ใครก็ตามก็ติดตามกับสถานที่ท่องเที่ยวแต่ก่อนกันเลย  พร้อมกับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็ว่าได้