สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่กับถิ่นจับจ่ายใช้สอยในแบบ ตลาดวโรรส

สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่โดยมากแล้ว มักจะมีสวยงามทางด้านธรรมเนียมที่น่าสนใจ อีกทั้งรอยยิ้มของผู้คนที่เป็นมิตร วัดที่สำคัญทางด้านโบราณสถานและทางสถาปัตยกรรมประกอบกับอาหารที่อร่อยมีอรรถประโยชน์ผลิตด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติของคนพื้นบ้าน สถานที่อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือการเที่ยวตลาดในเมืองเชียงใหม่ที่มีสินค้าที่แสดงถึงวิถีชีวิตของคนที่นี่เป็นอย่างดี เคยมีผู้พูดไว้ว่า "หากเราจะเข้าถึงวิถีชีวิต นิสัย วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของผู้คนในเมืองๆหนึ่ง เป็นเรื่องที่ง่ายดายมาก หากเรามองผ่านตัวบ่งบอก คือ ตลาด" ซึ่งหากจะกล่าวท่องเทียวเชียงใหม่ การเดินตลาดเล่นน่าจะเป็นจุดมุ่งหมายที่ดีของนักท่องเทียวเลยทีเดียว ตลาดที่เราจะเสนอวันนี้เป็นตลาดที่ไปเชียงใหม่แล้วไม่ไปเหมือนไม่ได้ไปเชียงใหม่ คือ ตลาดวโรรส หรือคนท้องถิ่นเชียงใหม่เขาเรียกกันว่า"กาดหลวง" นั่นเอง

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่

และสำหรับข้อเด่นของตลาดวโรรส ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ และเป็นแหล่งจับจ่ายใช้สอยในเวลาเดียวกันนั้น คือ ภายในท้องตลาดมีการจัดจำหน่ายสินค้าหลากหลายรูปแบบ แต่ที่ไม่น่าคลาดเคลื่อนคือ สินค้าที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่อย่างเช่น น้ำพริกหนุ่ม แคบหมู ไส้อั่ว ผลไม้ดองก็ถือเป็นยอดของกำนัลที่ไม่ซื้อไม่ได้ เช่น เชอร์รี่ดอง ลูกท้อ ดอง ก็อร่อยไม่แพ้กันนอกจากนี้ยังมีเสื้อผ้าแบบคนดอย ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมาให้เลือกมากมายอีกด้วย อีกที่ที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือตลาดประตูเชียงใหม่ เป็นท้องตลาดที่เปิดให้บริการทั้งวันเริ่มตั้งแต่เช้ามืดเป็นต้นไปมีอาหารท้องถิ่นต่างๆให้เลือกซื้อมากมาย รวมทั้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมาขายอีกด้วย เรียกได้ว่าการท่องเที่ยวเชียงใหม่เป็นการเที่ยวที่ได้ครบทุกอรรถรสเลยทีเดียว ถ้าอยากเที่ยวสถานที่ท่องเทียวทางธรรมชาติ ดูสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วลองมาเที่ยวที่ตลาดในเชียงใหม่ดูรับรองไม่มีแห้วแน่นอน

เชียงใหม่