สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ที่ดอยอ่างขาง

สถานที่ท่องเที่ยว

พื้นที่แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ชื่อดังในจังหวัดเชียงใหม่ที่อยู่ในแม่งอนจะอยู่ห่างจากตัวเมืองไม่ไกลมากนัก สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ดอยอ่างขางมีลักษณะเป็นดอยสูงจะติดกับประเทศพม่า
 
สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่
ซึ่งจุดดีของสถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ดอยอ่างขางนั้น จะมีจุดที่สำคัญทำให้ผู้เดินทางเลือกที่จะไปดอยอ่างขางและได้มีการติดตั้งตอน ปี 2512 ที่พระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งเป็นวิถีทาง เพื่อเป็นวิจัยพืชเมืองหนาว เพื่อที่จะสามารถทำให้คนหันมาปลูกกันมากขึ้นทำให้ทดแทนดอกฝิ่นที่ชาวบ้านมักจะชอบปลูกกัน ดอยอ่างขางนั้นจะมีแหล่งหุบเขาที่จะมีรูปแบบเป็นแอ่งกระทะ หรือที่เรียกว่าอ่าง พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้างแผนการขึ้นมาหลายแผนทำให้เป็นที่น่าสนใจอย่างมากสำหรับนักเดินทาง เช่น แปลงที่ทดลองสำหรับเพาะปลูกพืชเมืองหนาว ที่มีสวนบ๊วย เบอร์รี่ กีวี่ และผลไม้อื่น ๆ ที่จะต้องเพาะปลูกในอากาศที่หนาวเย็น ทำให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของผู้เดินทางชาวไทยและชาวตะวันตก แถมไม่ใช่จะมีแต่พวกผลไม้เพียงอย่างเดียวแต่จะต้นซากุระไว้ให้นักเที่ยวได้เยี่ยมชมกันเหมือนกับอยู่ญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ และ ป่าเมเปิลที่เป็นตำหนักของอ่างขางที่สามารถเปลี่ยนสีของเมเปิ้ลที่กำลังผลัดใบไม้ใหม่นั้นจะทำให้เกิดความงามมาก
 
ดังนั้นสถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ดอยอ่างขางจึงเป็นสถานที่ที่สำคัญอย่างมากของคนเชียงใหม่ที่ทำเอานักเดินทางที่ได้มาพบเห็นต่างพากันถูกใจสถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่กับบรรยากาศเย็นสบาย แถมยังมีแปลงพืชที่สำหรับปลูกในช่วงหน้าหนาวอีกด้วย ทำเอานักเที่ยวตื่นเต้นที่ได้เห็นเป็นอย่างมากมาย