สถานที่เที่ยวกาญจนบุรีอย่างอุทยานประวัติศาสตร์เมืองราชสีห์

สถานที่ท่องเที่ยว

เนื่องด้วยปราสาทเมืองสิงห์ หรืออุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรีที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งปราสาทเมืองสิงห์ หรือสวนประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ อยู่ห่างไกลจากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเก่า โดยรวมราวเจ็ดกิโลเมตรเพียงเท่านั้น ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถท่องเที่ยวไปยังปราสาทเมืองสิงห์ หรืออุทยานเรื่องเก่าแก่เมืองสิงห์ได้อย่างง่าย ๆ และไม่มีทางหลงอย่างแน่นอน เนื่องจากเส้นทางนี้ถือว่าเป็นเส้นทางสายหลัก ที่มีป้ายบอกทางอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเส้นทาง สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรีอย่าง ปราสาทเมืองสิงห์ หรือสวนประวัติศาสตร์เมืองสิงห์นั้น ถือได้ว่าเป็นสถานที่เก่าแก่ ที่มีโบราณสถานเป็นจำนวนมาก ก่อเกิดทางด้านศิลปะการก่อสร้างในยุคลพบุรีตอนปลาย ทำให้พื้นที่แห่งนี้ถูกยกย่องให้เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญต่อชาวกาญจนบุรีทุกคน
 
สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี
ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรีอย่าง ปราสาทเมืองสิงห์ หรือสวนประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ มีพื้นที่รวม ๆ ราวแปดร้อยกว่าไร่ ทำให้อาณาบริเวณแห่งนี้เป็นผังเมืองสี่เหลี่ยมจัตุรัส ตามแผนเมืองทางด้านตำนาน กำแพงเมืองทั้งหมดที่มียังคงก่อด้วยศิลาแลงขนาดกว้างใหญ่ประมาณ แปดร้อยแปดสิบเมตรด้วยกัน โดยสถานที่ท่องเที่ยวอย่าง ปราสาทเมืองสิงห์ หรืออุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ได้รับอิทธิพลทางด้านศาสนา และประเพณีนิยมต่าง ๆ พร้อมทั้งประเพณีจากเมืองกัมพูชา ทำให้ตัวปราสาทล้อมรอบไปด้วยกำแพงศิลาแลงดังกล่าวข้างต้น และสำหรับคูน้ำ และแนวคันดินนั้น มีรูปแบบสถาปัตยกรรมและประติมากรรมสร้างตามประเภทแบบขอม ซึ่งตรงกับยุคพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ด ของประเทศกัมพูชาโดยเฉพาะ ซึ่งฝีมือประติมากรรมส่วนใหญ่ มีลักษณะช่างพื้นเมืองผสมอยู่ ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถค้นพบประติมากรรมในโบราณได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว

สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี