สถานที่เที่ยวนครศรีธรรมราชแบบศาลหลักจังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ท่องเที่ยว

สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวนครศรีธรรมราชนั้น มีแหล่งท่องเที่ยวหลัก ๆ ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะต้องเดินทางไปเป็นชั้นต้น ๆ นั่นก็คือ ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง บริเวณเหนือของสนามหน้าเมือง โดยแหล่งท่องเที่ยวอย่างศาลหลักเมืองนั้น มีเนื้อที่โดยประมาณสองไร่พร้อมกัน โดยรวมแล้วเป็นอาณาบริเวณที่ประกอบไปด้วยอาคารถึงห้าหลัง ใจกลางเป็นที่ประดิษฐานหลักเมือง โดยมีการดีไซน์ให้มีลักษณะคล้ายศิลปะศรีวิชัยโดยตรง ซึ่งก็คือ ทรงเหมราชลีลา ส่วนอาคารเล็กทั้งสี่หลังนั้น เป็นศาลบริวารสี่ทิศซึ่งเรียกว่าศาลจตุโลกเทพ ประกอบไปด้วย พระเสื้อเมือง,ศาลพระทรงเมือง,ศาลพระพรหมเมือง, และลงท้ายคือศาลพระบันดาลเมือง ซึ่งมีการจัดตั้งขึ้นอย่างเสร็จสมบูรณ์แบบข้างในปีพุทธศักราช 2452 ของเมืองไทยเรา
 
สถานที่ท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช
แต่เนื่องด้วยองค์เสาศาลหลักเมืองนั้น ทำด้วยไม้ตะเคียนทองที่ได้มาจากภูเขายอดเหลือง ซึ่งถือว่าเป็นภูเขาลูกหนึ่งในทิวเขาเมืองนครศรีธรรมราช อยู่ในท้องที่ท้องถิ่นกระหรอกิ่ง โดยมีความสูงประมาณ 2.94 เมตร สำหรับลวดลายที่แกะสลักตั้งแต่ฐานนั้น เป็นวงรอบเก้าชั้นมีถึงเก้าลายพร้อมๆ กัน และเนื่องด้วยส่วนบนของเสาเป็นรูปจุตคามรามเทพหรือสี่พักตร์ หรือที่เรียกว่าเทวดารักษาเมือง และในส่วนที่เหนือสุดจะเป็นลักษณะของเปลวเพลิงอยู่บนยอดพระเกตุ จะเป็นยอดชัยหลักเมือง สำหรับรูปแบบการแกะทั้งหมด มักจะมาจากนึกฝันจากความเชื่อในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ทำให้เคยมีอิทธิพลทางศิลปกรรมในภาคใต้และของจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งแต่ครั้งโบราณกาล และนี่ก็คือความสวยงามและความสำคัญ เนื่องด้วยสถานที่ท่องเที่ยวนครศรีธรรมราชของประเทศไทยเรานั่นเอง

สถานที่ท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช