สถานที่เที่ยวนครศรีธรรมราชอย่างศาลหลักเมืองเมืองนครศรีธรรมราช

สถานที่ท่องเที่ยว

สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวนครศรีธรรมราชนั้น มีสถานที่เที่ยวหลัก ๆ ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะต้องเดินทางไปเป็นอันดับต้น ๆ นั่นก็คือ ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งก่อตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง บริเวณทิศเหนือของสนามหน้าเมือง โดยสถานที่ท่องเที่ยวอย่างศาลหลักเมืองนั้น มีพื้นที่โดยประมาณสองไร่ควบคู่กัน โดยรวมแล้วเป็นพื้นที่ที่คู่ไปด้วยอาคารถึงห้าหลัง ช่วงกลางเป็นที่ประดิษฐานหลักเมือง โดยมีการออกแบบให้มีลักษณะคล้ายศิลปะศรีวิชัยโดยตรง ซึ่งก็คือ ทรงเหมราชลีลา ส่วนเรือนเล็กทั้งสี่หลังนั้น เป็นศาลบริวารสี่ทิศซึ่งกล่าวคือศาลจตุโลกเทพ คู่ไปด้วย พระเสื้อเมือง,ศาลพระทรงเมือง,ศาลพระพรหมเมือง, และสุดท้ายคือศาลพระบันดาลเมือง ซึ่งมีการริเริ่มตั้งขึ้นอย่างเสร็จสมบูรณ์แบบภายในปีพุทธศักราช 2452 ของเมืองไทยเรา
 
สถานที่ท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช
แต่สำหรับองค์เสาศาลหลักเมืองนั้น ทำด้วยไม้ตะเคียนทองที่ได้มาจากภูเขายอดเหลือง ซึ่งถือว่าเป็นภูเขาลูกหนึ่งในทิวเขาจังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ในเขตตำบลกระหรอกิ่ง โดยมีความสูงประมาณ 2.94 เมตร สำหรับการระบายสีที่แกะสลักตั้งแต่ฐานนั้น เป็นวงรอบเก้าชั้นมีถึงเก้าลายด้วยกัน และเกี่ยวกับส่วนบนของเสาเป็นรูปจุตคามรามเทพหรือสี่พักตร์ หรือที่เรียกว่าเทพารักษ์รักษาเมือง และในส่วนที่ทิศเหนือสุดจะเป็นลักษณะของเปลวเพลิงอยู่บนยอดพระเกตุ จะเป็นยอดชัยหลักเมือง สำหรับรูปแบบการแกะสลักทั้งหมด มักจะมาจากจินตนาการจากความเชื่อในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ทำให้เคยมีอำนาจทางศิลปกรรมในภาคใต้และของจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งแต่ครั้งโบราณกาล และนี่ก็คือความสวยงามและความสำคัญ สำหรับแหล่งท่องเที่ยวนครศรีธรรมราชของเมืองไทยเรานั่นเอง

สถานที่ท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช