สะพานกระจกจางเจียเจี้ย สะพานที่สูงที่สุดในโลกกับความสวยงามวิวทิวทัศน์

สถานที่ท่องเที่ยว

สะพานกระจกจางเจียเจี้ย ถือได้ว่าเป็นสะพานที่มีการสร้างด้วยความงดงามเป็นอย่างมาก โดยมีการสร้างขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม ได้มีการออกแบบเป็นสะพานที่มีความยาว 44430 เมตร สูง 300 เมตรพร้อมทั้งมีความกว้า 6 เมตร ที่ได้มีมูลค่า 117 ล้านบาทด้วยกัน ได้มีการปูด้วยกระบนบานหน้าต่าง ประมาณ 99 แผ่นด้วยกัน ทำให้สะพานแห่งนี้กลายเป็นสะพานที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งมีชื่อเสียงโด่งดังกันเลยก็ว่าได้

 

ถือได้ว่าสะพานกระจกจางเจียเจี้ย ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีกลุ่มคนรักการถ่ายรูปวิวทิวทัศน์ที่มีความสวยงามภายในบริเวณอุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย ที่ถือได้ว่าเป็นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งกันเลยก็ว่าได้ พร้อมทั้งมีการแสดงโยค่ะ การฉลองการแต่งงาน โดยทางการจีนได้มีการโชว์ภายในการใช้ค้อนที่มีขนาดใหญ่ไปทำการทุบ พร้อมทั้งแม้กระทั่งในการใช้รถที่มีการบรรทุกผู้โดยสารเต็มคัน ทำการแล่นข้ามเพื่อเป็นการพิสูจน์ของความแข็งแรงตัวสะพานเมื่อต้นปี ที่มีนักท่องเที่ยวอยู่บนรถจำนวน 8,000 คนด้วยกัน สำหรับสะพานจางเจียเจี้ย เป็นเมือมรกดกของโลกกันเลย ที่มีภูเขาหวินเมิ้งซาน ที่โด่งดังเรียกขานกันว่า เป็นประตูสวรรค์ ที่มีการเดินทางขึ้นไปบนเคเบิลคาร์ ทำให้นักท่องเที่ยวแต่ละคนมักจะมีการพูดถึงกันเป็นอย่างมาก

 

เพราะฉะนั้น สะพานกระจกจางเจียเจี้ย จึงกลับเป็นสะพานที่นักท่องเที่ยวแต่ละคนต้องการจะเดินทางไปท่องเที่ยวพร้อมทั้งทำการถ่ายภาพสวย ๆ เก็บไว้ เพื่อเป็นที่ละลึกกันเลย ยิ่งเต็มไปด้วยความงดงาม และความมีเสน่ห์ของพื้นที่แห่งนี้กันด้วย และนี่ก็ถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความงดงาม