สัญจรสู่จังหวัดมหาสารคาม ค้นเจอสวนมัจฉาโขงกุดหวาย

สถานที่ท่องเที่ยว

การเดินทางท่องเที่ยวที่จังหวัดมหาสารคามส่วนมาก ค่อนข้างเป็นการเดินทางท่องเที่ยวภายในรูปแบบชนบท ที่ทำให้ผู้คนได้พบกับการดำรงชีวิตในรูปแบบคนไทยชาวอีสาน แต่ว่า ชนบทที่ว่านี้กลับประกอบไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวอย่างมากมาย และส่วนใหญ่สถานที่ท่องเที่ยวก็จะประกอบไปด้วยวิวทิวทัศน์ธรรมชาติ ที่สื่อให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ตามแบบฉบับของคนไทยโดยตรง

 
มหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคามนอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวทางด้านวัด หรือกระทั่งสถานที่เที่ยวที่สำคัญทางด้านประวัติศาสตร์แล้ว มหาสารคามยังคงมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ภายในรูปแบบเชิงชนบท ที่อาจทำให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางท่องเที่ยวอย่างสบายใจ อุ่นใจ พร้อมกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของสารคามอีกสถานที่หนึ่ง ก็คงต้องมอบให้กับ อุทยานมัจฉาโขงกุดหวาย  ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีฝูงปลาหลายร้อยชนิด ส่วนใหญ่จะเป็นปลาพร้อมกับสัตว์น้ำที่มาจากแม่น้ำชี ซึ่งสัตว์น้ำพร้อมกับปลาส่วนใหญ่ต่าง ๆ เหล่านี้ มักเอ่อไหลรวมมากับแม่น้ำที่ทะลักเข้ามาอยู่ในบริเวณนี้โดยตรง ดังนั้น ปลาจำนวนมากจะได้เข้ามาอาศัยตั้งแต่ตัวเล็ก ๆ พร้อมทั้งที่เห็นกันเสียส่วนมากก็จะเป็นปลาเผาะ ซึ่งมีลักษณะเป็นปลาเนื้ออ่อน โดยต้นตระกูลของปลายชนิดนี้จะเกิดขึ้นภายในแม่น้ำโขง ทำเอาชาวบ้านพยายามอนุรักษ์พร้อมทั้งนิยมเลี้ยงเอาไว้ เพื่อให้นักเดินทางได้เดินทางมาเที่ยวชม ตลอดจนได้เรียนรู้และศึกษาเกี่ยวข้องชนิดพันธุ์ปลาต่าง ๆ ที่ยังคงมีอยู่ในมหาสารคามประเทศไทยของเรา
 
การเดินทางท่องเที่ยวภายในสถานที่เที่ยวชนบท ย่อมเป็นการสัญจรที่ดูสบาย ๆ ชมวิวทัศนียภาพตามธรรมชาติ และสัมผัสการดำรงชีวิตตามประสาของชาวอีสาน ในจังหวัดมหาสารคามโดยตรงนั่นเอง