หมู่บ้าน Bozouls หมู่บ้านบนรูยักษ์ ในฝรั่งเศส

สถานที่ท่องเที่ยว

หมู่บ้าน Bozouls เป็นพื้นที่สุดแปลกพร้อมกับน่าตื่นเต้น กับรูบนเทือกเขาที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งความจริงแล้ว คือ ผาหินแคนยอนที่มีรูปทรงเหมือนเกือกม้า ตั้งอยู่ใกล้กับหมู่บ้านเหนือรู ในชุมชนที่อยู่อาศัย ในชนบททางใต้ ของประเทศฝรั่งเศส แคนยอนรูปทรงคดเคี้ยวแห่งนี้มีขึ้น โดยธรรมชาติเหมือนการเกิดแคนยอนทั่วไป มันเริ่มต้นมาจากแม่น้ำ Dourdou ได้มีการไหลผ่านเทือกเขาพร้อมกับเกิดการกัดเซาะ

 

ซึ่งคือแม่น้ำไหลเข้าสู่ราบสูงหินปูนขนาดใหญ่ ในเทือกเขากลางได้มีการกัดกร่อนเป็นรูปทรงคดเคี้ยวกับความบังเอิญ ซึ่งช่องรูของหุบเขานี้มีความลึก 400 เมตร พร้อมกับ 100 เมตร กันเลยทีเดียว จึงมีรูปร่างเป็นหมู่บ้านหน้าผาที่มีเอกลักษณ์แบบเฉพาะตัว ด้วยความที่หมู่บ้านพร้อมกับชุมชน Bozous มีการตั้งอยู่ในพื้นที่สุดแปลก ทำให้ที่นี่มีชื่อเสียงพอสมควรในด้านวิวทิวทัศน์ แบบเฉพาะตัวของหมู่บ้านริมหน้าผา ซึ่งจะมีต้นไม้ขึ้นชุกชุม และแม้จะอยู่ในพื้นที่สูง กลุ่มคนก็เคยชินไม่กลัวกับหน้าผา  นอกจากนี้ในช่องว่าของหน้าผาที่ยังทำการสร้างเป็นถนนยาว ให้กลุ่มคนใช้บริการ ซึ่งสองข้างทางเป็นเนื้อภูเขาหิน โดยภูมิภาคของภูเขาแห่งนี้ ประกอบไปด้วย ภูเขาที่ราบราวๆร้อยละ 15 ช่องว่างคดเคี้ยวในเขาก่อตัวขึ้นมากกว่า 60 ล้านปี ทีเกิดเป็นภูมิทัศน์อันที่งดงาม ซึ่งจะมีอยู่ไม่กี่สถานที่บนโลกนี้กันเลย

 

ดังนั้น หมู่บ้าน Bozouls จึงกลับเป็นหมู่บ้าน ที่น่าดึงดูด พร้อมกับน่าติดตาม ทำให้ใครๆ ต่างก็ไม่พลาดเข้ากับการติดตามหมู่บ้านแห่งนี้กันเลย พร้อมกับนี่ก็ถือว่าเป็นไม่ควรพลาดกับสถานที่ท่องเที่ยวกันเลย ทำให้กลับเป็นจุดเด่นก็ว่าได้