อังเปา วันตรุษจีน อั่งเปาสีแดงที่ใครต่อใคร ก็อยากได้

วาไรตี้
เมื่อถึงช่วงงานเทศกาลตรุษจีนครั้งใด สิ่งที่ทุกท่านพึงกระทำ นั่นก็คือ ถ้าเป็นชาวจีน ย่อมต้องทำตามประเพณี และถ้าหากเป็นชาวพุทธ มักทำบุญตักบาตร ซึ่งถือว่าเป็นการให้ความสำคัญ กับเทศกาลตรุษจีนในรูปแบบของไทยเหมือนกัน และเมื่อมีการไหว้บรรพบุรุษตามขนมธรรมเนียม อีกหนึ่งสิ่งที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของตรุษจีน และทุกคนต่างก็ต้องการจะได้จากผู้ใหญ่ นั่นก็คือ อังเปา วันตรุษจีน นั่นเอง
 
สำหรับ อังเปา วันตรุษจีน ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของตรุษจีน ซึ่งทุกท่านพอจะทราบกันดีอยู่แล้วว่า ในตรุษจีนของทุกปี จะต้องมี อั่งเปาซองสีแดง ซึ่งถือว่าเป็นขนมธรรมเนียมจีน โดยที่ผู้ใหญ่ที่ผ่านการแต่งงานมาแล้ว อีกทั้งยังคงมีอาชีพ มีงานทำ จนกระทั่งมีรายได้แล้ว จำเป็นต้องมอบอังเปา วันตรุษจีน ซองสีแดง ซึ่งข้างในซองจะบรรจุเงินทองจำนวนหนึ่งเอาไว้ภายใน จะจำนวนเท่าใดก็ได้ ตามกำลังและด้วยความเต็มใจจากผู้ให้  ซึ่งอั่งเปาซองสีแดงกลุ่มนี้ จะถูกมอบให้กับเด็กๆ ที่มีอายุต่ำกว่าผู้ให้เสมอ หรือกระทั่งเด็ก ๆ ที่ยังไม่ได้ทำงาน พร้อมกับมีการกล่าวคำสวัสดีปีใหม่ ไปพร้อม ๆ กับซองอังเปา
 
ด้วยลักษณะของซองอังเปา วันตรุษจีน ที่เป็นสีแดงเพราะเป็นสัญลักษณ์แห่งความ โชคดี และสำหรังเงินภายในซองอังเปาส่วนมาก มักมีการกะเกณฑ์จำนวนให้เป็นเลขนำโชคของจีน นั่นก็คือเลข 8 เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับผู้ให้และผู้รับอั่งเปาโดยตรง