อินเดบีเล (Ndebeles) หมู่บ้านศิลปะสถานที่ท่องเที่ยวแอฟริกาใต้

สถานที่ท่องเที่ยว

อินเดบีเล (Ndebeles) เป็นชื่อของคนกลุ่มภายในชาติพันธุ์แอฟริกาที่ได้มีการอาศัยอยู่ข้างในพื้นที่แอฟริกาใต้และในประเทศซิมบับเว ที่พวกเขาได้มีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จักกันทางด้านความสามารถของศิลปะชนเผ่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทาสีและการวาดลวดลายที่มีจิตกรรมบนผนังบ้าน เป็นศิลปะที่มีการร้อยลูกปัดที่เป็นเอกลักษณ์พร้อมกับมีสีสันเป็นอย่างยิ่ง อินเดบีเล (Ndebeles) ทางชาวอินเดบีเล ที่เป็นชาติพันธุ์นักรบ จะมีประชากรอยู่ที่ประมาณ 7 แสนคนก็ว่าได้ พวกเขาเองก็ได้อยู่รวมกันกลายเป็นชุมชน พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นกันอีกด้วย

 
อินเดบีเล (Ndebeles)
นับได้ว่าอินเดบีเล (Ndebeles) ที่ได้มีภาพวาดฝาผนังมีการสร้างขึ้นโดยผู้หญิงเพียงแค่นั้น และจะมีการถูกส่งต่อไปจากรุ่นอื่น ๆ โดยมีมารดาเป็นผู้สั่งสอนพร้อมกับมีการเผยแพร่กันออกไปยังลูกหลาน โดยผู้สร้างจะมีการใช้วาดด้วยมือตนเอง เป็นส่วนมาก และมีการลงบนผนังกันด้วย ซึ่งบ้านแบดั้งเดิมของทางชนเผ่า จะมีลวดลายที่มีความสวยงาม และบ้านส่วนมากจะเป็นรูปทรงเรขาคณิต สี่เหลี่ยม  และสามเหลี่ยมบาง เพราะว่าเมื่อได้มีการสำรวจก็ค้นพบว่าเคยมีรูปโลโก้รถยนต์ ของ BMW ด้วยการประดับอยู่บนทางฝาผนังอีกด้วย พร้อมทั้งก่อนหน้านี้ทางด้านศิลปะแบบโบราณก็ยังมีสีจากธรรมชาติเพียงแค่นั้น
 
ดังนั้น อินเดบีเล (Ndebeles) เป็นชุมชนที่เต็มไปด้วยทางด้านศิลปะที่มีการวาดของชลเผ่าแต่ละคนทำให้กลายเป็นจุดเด่นภายในการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่แห่งนี้ พร้อมกับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่น่าดึงดูดอีกแห่งหนึ่งเลย  เมื่อได้เดินทางมาเที่ยวย่อมสร้างความสุขเช่นเดียวกัน