เชียงใหม่มีความที่เด่นในทุก ๆ อาณาบริเวณ

สถานที่ท่องเที่ยว

ความเป็นธรรมชาติอันวิจิตรของเชียงใหม่ ที่สามารถกลายเป็นจุดเด่นและก่อให้เกิดความงดงามจนได้รับการยอมรับ อีกทั้งเชียงใหม่ยังคงมีศิลปวัฒนธรรมที่ต่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านประเพณีของทางจังหวัดเชียงใหม่ที่ยังคงเป็นคุณสมบัติเฉพาะมาจวบจนถึงสมัยนี้ เมื่อนักเดินทางได้พบเห็นหรือได้ชมเชยก็มักจะเกิดความตรึงใจเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ทางเชียงใหม่สามารถคิดค้นให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างพรั่งพร้อม สำหรับในส่วนนี้โดยเฉพาะทางด้านประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกต่าง กลายเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถดึงดูดผู้เดินทางทั้งไทยและต่างแดนนับล้านคน เข้ามาท่องเที่ยวในเชียงใหม่เป็นจำนวนมากในแต่ละปี ทำให้สถานที่ท่องเที่ยวภายในเชียงใหม่แต่ละที่ กลับมีนักเดินทางให้ความสนใจ และยอมเดินทางไกลมายังจังหวัดเชียงใหม่ทุก ๆ ปี เพื่อที่จะได้ชมเชยกับบรรยากาศดี ๆ แหล่งท่องเที่ยวดี ๆ ที่เชียงใหม่มีไม่เหมือนผู้ใด

 

เชียงใหม่เนื่องจาก จังหวัดเชียงใหม่ ถือได้ว่าเป็นสถานที่เที่ยว ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศต่างก็ให้การนับถือ และทำการเดินทางท่องเที่ยวภายในเชียงใหม่กันเป็นจำนวนมาก อย่างน้อยเชียงใหม่ก็งดงามไปด้วยสถานที่หลากหลายแห่ง  ที่มีความสลักสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ โดยที่จังหวัดเชียงใหม่เปรียบเสมือนเป็นอาณาจักรล้านนาเมื่อ 600 กว่าปีก่อน แต่จังหวัดเชียงใหม่ก็ยังคงเป็นฐานะเมืองเมืองประเทศราชตามประวัติศาสตร์ จนกระทั่งในสมัยนี้ เชียงใหม่นับเป็นศูนย์กลางของจังหวัดทางด้านภาคเหนือ ก่อให้เกิดจุดสำคัญทั้งทางด้านตำนานและในปัจจุบันล่าสุด แต่ในช่วงปัจจุบันนี้ เชียงใหม่กลายเป็นสถานที่เที่ยวที่น่าสนใจระดับประเทศ และมีผู้คนส่วนมากชื่นชอบที่จะเดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่อยู่สม่ำเสมอ เพราะสถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัดเชียงใหม่ มีหลายสถานที่ด้วยกันที่ทำให้นักเดินทางเกิดความซาบซึ้งได้ไม่รู้ลืม

 

ที่มา : http://travel.thaiza.com/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99/282519/