เดินทางสู่น้ำพุร้อนหินดาด สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรีในเขตทองผาภูมิ

สถานที่ท่องเที่ยว

น้ำพุร้อนหินดาด หรือ น้ำพุร้อนกุยมั่ง ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวกาญจบุรีที่มีชื่อเสียง เนื่องจากเป็นสถานที่เที่ยวที่แตกต่างไปจากพื้นที่อื่น ๆ เพราะมีพร้อมซึ่งน้ำพุร้อนหรือบ่อน้ำร้อนจากธรรมชาติอยู่มาก ซึ่งสร้างอุณหภูมิที่ดีต่อร่างกาย อย่างน่าตราตรึงใจ ชาวบ้านแห่งกาญจนบุรีส่วนมาก มักค้นพบสรรพคุณของน้ำพุร้อนหินดาด ว่าเป็นการรักษาพยาบาลโรคภัยไข้เจ็บมากมายอย่าง ทำให้นักท่องเที่ยวโดยมากที่ได้เดินทางมาสู่แหล่งท่องเที่ยวกาญจนบุรีที่ได้ชื่ออย่าง น้ำพุร้อนหินดาด หรือ น้ำพุร้อนกุยมั่ง สามารถลงทำความสะอาดร่างกายในบ่อน้ำพุได้อย่างสุขสำราญ แถมบริเวณคล้ายคลึงยังคงมีห้วยน้ำเย็นไหลอยู่ด้านล่างอีกด้วย
 
สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี
สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรีอย่าง น้ำพุร้อนหินดาด หรือ น้ำพุร้อนกุยมั่ง เป็นพื้นที่ที่ถูกค้นพบโดยทหารญี่ปุ่นในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง และนอกเหนือจากจะค้นพบแล้ว ยังคงมีการสร้างเป็นบ่อซีเมนต์ขึ้นถึงสองบ่อด้วยกัน เพราะมีหลักการว่า น้ำแร่จากบ่อน้ำแร่แห่งนี้จะสามารถสร้างประโยชน์ทางด้านการรักษาโรคภัยเป็นอย่างมาก ทหารญี่ปุ่นจึงให้ความหมายและช่วยกันเสริมสร้างบ่อน้ำพุให้เป็นบ่อซีเมนต์ขึ้นเพิ่มเติม เกิดเป็นบ่อน้ำพุร้อนหินดาดอย่างมากมาย ด้วยประเภทเป็นพุน้ำร้อนหินดาด ซึ่งเป็นบ่อน้ำร้อนจากธรรมชาติริมห้วย มีอุณหภูมิโดยรวมประมาณสี่สิบห้าถึงห้าสิบห้าองศา และนี่ก็คืออีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวกาญจนบุรีที่น่าสนใจ ทำให้ผู้เดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเกิดความสนใจ และต่างก็เดินทางมายังสถานที่เที่ยวที่มีความสำคัญ ของชาวกาญจนบุรีแห่งนี้นี่เอง

http://travel.thaiza.com/เที่ยวทะเลน้ำจืด-กาญจนบุรี/247994/