เที่ยวที่เกาะช้าง ค้นเจอเข้ากับสถานที่เที่ยวเหตุการณ์ในอดีต

สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวที่เกาะช้างอย่าง บ้านสลักคอก ถือได้ว่าเป็นพื้นที่เหตุการณ์ในอดีต ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ทรงเคยเสด็จเยี่ยมพร้อมกับทรงประทับรอยพระบาท เพื่อที่จะสร้างพระอุโบสถพร้อมกับพระราชทานนามวันสลักคอกว่า “วัดวัชคามคชทวีป” นั่นเอง ยิ่งไปกว่านี้ บ้านสลักคอกยังคงมีกิจกรรมให้นักเดินทางได้เกิดความสนุกสนานและบันเทิงอีกมากมาย ซึ่งทำให้ผู้เดินทางสามารถเกิดความซาบซึ้งได้ไม่รู้ลืม
 
ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ของเกาะช้างที่มีความโดดเด่นทางธรรมชาติ สามารถค้นพบสถานที่เที่ยวใหม่ ๆ ในสไตล์เดียวกันนั้น เราสามารถค้นพบได้ภายในเกาะช้างอีกมากมายหลากหลายสถานที่เลยเชียว และหนึ่งภายในนั้น เราก็คงต้องยกสถานที่ท่องเที่ยวอย่างบ้านสลักคอกขึ้นมาด้วย ก็เพราะว่าหมู่บ้านสลักคอก เป็นหมู่บ้านชาวเรือชายฝั่งที่ยังคงมีสภาพวิถีชีวิตประเพณีพร้อมกับวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม ทำให้ผู้เดินทางสามารถเพลิดเพลินได้เลยทีเดียว และเพราะว่าบ้านสลักคอก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเกาะช้างที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ทางด้านตะวันออก ซึ่งอยู่ภายในเขตตำบลเกาะช้างใต้ เปรียบเหมือนเป็นหมู่บ้านชาวประมงชายฝั่ง ที่ยังคงมีการใช้ชีวิต และใช้ชีวิตด้วยวิถีชีวิตประเพณีแบบดั้งเดิม รวมไปถึงวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมอีกด้วย บรรยากาศโดยรอบในพื้นที่แห่งนี้จะเต็มไปด้วยป่าชายเลนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนเกาะช้าง ซึ่งมีเนื้อที่จำนวน 650 ไร่ด้วยกัน
 
เกาะช้าง
เพราะเช่นนั้น ถ้าเราจะเดินทางเที่ยวที่เกาะช้างทั้งที เราก็ต้องได้ค้นพบกับแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ ที่คุณเองหรือใคร ๆ ก็คงจะยังไม่ได้เดินทางไปสัมผัส เนื่องจากอย่างน้อยเกาะช้างก็แอบแฝงไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอีกมากมายหลากหลายสถานที่ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เหล่านี้ ก็เป็นพื้นที่แห่งความสมบูรณ์ไม่ใช่น้อย