เที่ยวเชียงใหม่ในหมู่บ้านขอบด้ง เพื่อจะสัมผัสชีวิตที่แหวกแนว

สถานที่ท่องเที่ยว

ใครที่ได้เที่ยวเชียงใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่หมู่บ้านขอบด้ง ก็จะได้สัมผัสเข้ากับวิถีชีวิตที่แตกต่างไปจากชาวไทยเช่นเรา ซึ่งเขาทั้งหลายมีวิถีชีวิตที่ลำบากพร้อมกับมีโอกาสที่จะเรียนรู้ในสิ่งต่าง ๆ ที่น้อยกว่า แต่ว่าพวกเขาก็สามารถยืนหยัดพร้อมกับดำรงชีวิตอยู่บนช่องทางที่มีความเรียบง่ายนี้ได้อย่างสุขสงบ เปรียบเหมือนเป็นต้นแบบที่ดีของการใช้ชีวิตนั่นเอง และสำหรับนักท่องเที่ยวท่านใดที่สนใจ ต้องการจะมีโอกาสเรียนรู้พร้อมกับศึกษาประเพณีนิยมของหมู่บ้านนี้ โดยที่ไม่ต้องเข้าไปรบกวนหรือว่ายุ่งเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของพวกเขา เชียงใหม่ได้มีการจัดโครงการมัคคุเทศก์น้อย ที่คอยอบรมเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านขอบด้ง เพื่อเป็นตัวช่วยในการชี้แจงวิถีชีวิตของชนเผ่าทั้งสองแก่ผู้ที่มาเยี่ยมเยียน เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกพร้อมทั้งสร้างความรักในท้องถิ่นเชียงใหม่ได้ด้วย

 
เที่ยวเชียงใหม่
ส่วนกลุ่มผู้เดินทาง ที่ต้องการเที่ยวเชียงใหม่ในรูปแบบเบาสบาย ก็คงเป็นการท่องเที่ยวในสถานที่หลากหลาย ที่แสดงให้เห็นถึงวิถีการดำรงชีวิตที่แตกต่างของชนบท หรือว่ากลุ่มคนสัญชาติหนึ่งที่ก่อตัวขึ้นมาภายในบริเวณพื้นที่เชียงใหม่แห่งนี้ อย่างเช่น หมู่บ้านขอบด้ง ถือได้ว่าเป็นหมู่บ้านของคนภูเขาเผ่ามูเซอดำกับเผ่ามูเซอแดง ซึ่งทั้งสองเผ่านี้ได้ทำการยินยอมเป็นพันธมิตรพร้อมกับอาศัยอยู่รวมเข้าด้วยกันเป็นพี่เป็นน้องต่างชนเผ่า เพราะว่าชาวเขาสองเผ่านี้ค่อนข้างนับถือผีพร้อมกับมีวัฒนธรรมที่แตกต่าง พร้อมกับความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายเป็นหลัก เป็นเหตุให้หมู่บ้านแห่งนี้ได้รับการส่งเสริมจากโครงการหลวงภายในด้านการเกษตรพร้อมทั้งเที่ยวเชียงใหม่ด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน เพื่อที่จะเป็นการผลักดันอาชีพของชนเผ่าทั้งสองให้มั่นคง ส่วนทางเข้าพื้นที่หน้าหมู่บ้านมักจะมีการจำลองบ้านและวิถีชีวิตของชาวมูเซอให้ได้พบ