เยี่ยมชมทุ่งดอกกระเจียวได้โดยทันที เมื่อค้นเจอสถานที่ท่องเที่ยวอย่าง จุดชมวิวสุดแผ่นดิน

สถานที่ท่องเที่ยว

ผู้เดินทางส่วนน้อย ที่จะรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ซึ่งเป็นสถานที่ที่ประกอบไปด้วยแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวอย่างมากมาย พร้อมทั้ง สุดแผ่นดิน ก็เป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม พร้อมกับมีทุ่งดอกกระเจียว พร้อมกับ ป่าหินงาม เป็นสถานที่เที่ยวที่มีความสำคัญของที่นี่ร่วมด้วย

 
ทุ่งดอกกระเจียว
สำหรับทุ่งดอกกระเจียวกลุ่มนักท่องเที่ยว ที่ต้องการจะต้องการสัมผัส หรือค้นพบสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ๆ โดยเป็นพื้นที่ที่อาจจะเดินทางภายในระดับใกล้เคียง แล้วค้นพบกับสถานที่ท่องเที่ยวอย่างทุ่งดอกกระเจียวงามได้ในโดยทันที คงต้องมอบให้กับอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว ที่คุณสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวที่นี่ และสามารถเดินทางต่อไปอีกเพียงไม่กี่กิโลเมตร แล้วจะพบทุ่งดอกกระเจียวงามได้ นั่นก็คือ จุดชมวิวสุดแผ่นดิน ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม เพราะว่าเป็นสถานที่สุดแผ่นดินตามชื่อ เลยทำให้กลับเป็นจุดชมวิวที่มีความงดงามได้อย่างไกลสุดสายตา ที่ต้องการเดินทางมายังสถานที่ท่องเที่ยว จุดชมวิวสุดแผ่นดิน ท่านสามารถเดินทางมาเที่ยวที่นี่ได้ทุกวัน ทุกเวลา ซึ่ง สุดแผ่นดิน ตั้งอยู่ทางด้านเหนือของที่ทำการอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อ และเป็นเนื้อที่ท่องเที่ยวแห่งเดียวที่มีทุ่งดอกกระเจียวงาม ซึ่งเป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญไม่น้อย แต่เพื่อ จุดชมวิวสุดแผ่นดิน ถือว่าเป็นแนวหน้าผาและชะง่อนหิน ซึ่งเป็นจุดสูงสุดบนเทือกเขาพังเหย มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 850 เมตรร่วมกัน
 
ยิ่งกว่านั้น จุดชมทัศนียภาพสุดแผ่นดิน ยังนับได้ว่าสถานที่ท่องเที่ยว ที่เกิดจากการดันตัวของแผ่นดินภาคกลาง หรือฉานไทย ซุกเข้าไปข้างใต้แผ่นดินอีสานหรือว่าอินโต-ไซน่า จนกระทั่งทำให้เกิดแผ่นดินที่ยกตัวสูงชัน ซึ่งเรียกว่า สุดแผ่นดิน เหมือนเป็นเขตรอยเชื่อมของ 3 ภาคด้วยกัน อันตัวอย่างเช่น ภาคอีสาน ภาคกลาง พร้อมกับภาคเหนือ