แหล่งท่องเที่ยวในเมืองตั้นสุ่ยที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในประเทศไตัหวัน

สถานที่ท่องเที่ยว

ตั้นสุ่ย เป็นเมืองตากอากาศ ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากภายในประเทศไต้หวัน จะตั้งอยู่ที่เมืองนิวไทเป ทางตอนเหนือของใต้หวัน ซึ่งเป็นท่าเรือที่มีจุดสำคัญอย่างมาก และมีความเจริญรุ่งเรือง เป็นจุดหมายปลายทางที่ผู้เดินทางแต่ละคนเดินทางมาพักผ่อนเข้ากับบรรยากาศสบาย ๆ ริมแม่น้ำ และสามารถเดินทางมาได้อย่างสะดวกมากเพิ่มขึ้นอีกด้วย เมื่อมาผู้เดินทางเกิดความสนใจ สถานที่แห่งนี้ก็เลยเต็มไปด้วยผู้เดินทางทั่งชาวไทยและชาวต่างชาติ

 

ถือได้ว่า ตั้นสุ่ย เป็นที่เที่ยวสุดประทับใจ แต่บางคนก็ยังไม่รู้ว่าภาษาตั้นสุ่ยนั้น มีคำนิยามว่าอะไร คือ ตั้นสุ่ย แปลว่าน้ำจืด ซึ่งเป็นท่าเรือและทางด้านการประมงแห่งแรกภายในทางตอนเหนือของประเทศใต้หวัน และเป็นเมืองทางด้านประวัติศาสตร์แห่งหนึ่ง ซึ่งก่อนหน้าเมืองไต้หวันได้เคยตกเป็นเมืองขึ้นประเทศญี่ปุ่นประมาณ 50 ปี ทำเอาบรรยากาศมีความคลายกับเมืองญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก เช่น ร้านค้าหลากหลาย และจากนั้นก็ได้มีการทำสงครามครั้งที่ 2 ขึ้น และตั้นสุย ก็ได้มีการเริมเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ และยังขยายพื้นที่เมืองให้กว้างขวางมากเพิ่มขึ้น รวมถึงการสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินที่ทำให้ผู้คนสามารถเดินทางได้สบายมากเพิ่มขึ้นกว่าเดิม ทำเอาตั้นสุ่ยกลายเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองท่องเที่ยวทางเหนือกันไปเลย เพราะเช่นนั้นจึงกลายเป็นที่เที่ยวที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก

 

เพราะฉะนั้น ตั้นสุ่ย จึงเป็นเมืองตากอากาศที่น่าสนใจ และเป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวทุกท่านกันอีกด้วย จึงกลายเป็นกระแสโด่งดังไปในที่สุดก็ว่าได้ แต่ไม่ว่าอย่างไร แหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยความงามไม่แพ้แหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ กันได้เลย