ข่าวด่วน กับกรณีการเกิดเหตุที่ต้องมีการรีบด่วนในการแพร่ข่าวสาร

แม้ทุกวันนี้ อาชีพนักข่าว ดูเหมือนจะเป็นอาชีพหนึ่งที่สามารถค้นหาทางออกและความจริงของทุกเรื่องได้อย่างลึกล้ำ เพราะฉะนั้น อาชีพนักข่าว จึงไม่ใช่อาชีพที่ธรรมดาและใครก็สามารถที่จะเป็นผู้รายงานข่าวได้ เพราะถ้าหากนักข่าวที่ไม่คงไว้จรรยาบรรณ และทำหน้าที่ค้นหาข่าวที่ไม่เป็นความจริง เพื่อหวังผลทางด้านหน้าที่การงานหรือผลประโยชน์บางอย่างที่จะได้รับ การเผยแพร่หรือการกระจายข่าว ก็ไม่สามารถที่จะทำให้ใครเชื่อมั่นข่าวต่าง ๆ เหล่านั้นได้ เพราะเช่นนั้น นักข่าวที่ดีจำเป็นจะต้องรักษาจรรยาบรรณของตนเองให้ได้เป็นหลัก โดยเฉพาะการทำข่าวหรือการสรรหาคำตอบของข่าว เพื่อปิดประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ ให้สิ้นสุดลงได้ด้วยดี ถือได้ว่าไม่ใช่เรื่องสบาย ๆ เลยที่ใครจะทำได้ในระยะเวลาจำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวที่มาในรูปแบบข่าวด่วนในยุคปัจจุบัน หากไม่มีฝีมือจริง ๆ ก็คงยุ่งยากที่จะได้ข่าวนั้นมา   ส่วนการให้ความร่วมมือของนักข่าวในแต่ละสำนัก ถือว่าเป็นการร่วมมือในการสืบค้นหาความจริงของเนื้อเรื่องข่าว เมืองไทยเองในปัจจุบัน ก็ยังคงประสบอุปสรรคหรือแม้กระทั่งเกิดความไม่ถูกกันกันอยู่ในบางเรื่อง จนทำให้เป็นประเด็นสำคัญที่คนไทยส่วนใหญ่จะต้องรู้เท่าทัน เพื่อที่จะครองชีพและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง การรายงานข่าวด่วนในบางเหตุ จึงเป็นผลดีต่อผู้ที่ติดตามรับชมข่าวในประจำวัน เพราะข่าวด่วนส่วนมากมักจะเป็นข่าวพิเศษ ที่จะต้องจัดทำรายงานด่วนออกไป เพื่อให้ประชาชนคนไทยโดยมากได้รับทราบ และบางกรณีก็แทบจะต้องมีการอธิบายอย่างฉุกเฉิน เพื่อความปลอดภัยของคนไทยทั่วประเทศโดยตรง เพราะฉะนั้น การร่วมมือของนักข่าวจึงถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีและสามารถทำได้เป็นอย่างดีในปัจจุบันนี้อย่างแน่นอน http://news.thaiza.com

Continue Reading